Sökning: "division of responsibilities"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden division of responsibilities.

 1. 1. UNATTENDED DISTORTION - A study on how EU higher education objectives can appear distorted by level-, actor- and issue-dimensions of governance in Business and Economics bachelor’s programs at Swedish University Colleges

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl-Fredrik Miles; [2021-08-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The EU agenda for the whole education area is denounced vital for the economic and social growth of the Union. As such it infers involvement of other policy areas such as research and innovation, foreign policy, or migration for example. LÄS MER

 2. 2. CHANGING FASHION, LASTING WASTE - How local textile waste management is impacted by EU legislation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Persson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Multi-level governance; textile waste; local waste management; division of responsibilities; municipalities;

  Sammanfattning : This thesis studies how the division of responsibilities between local actors are impacted by the 2018EU waste directive amendment. The amendment stipulates that specific separation and subsequentcollection of textile waste should be undertaken by the Member states to combat the increased levels oftextile waste, as one measure in the EU’s goal to promote a more circular economy. LÄS MER

 3. 3. Vatten känner inga gränser: En studie om planerares upplevelse av ansvarsfördelning och samordning gällande klimatanpassning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Bjarnehed; Linnéa Ekenberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; samverkan; skalor; klimatanpassning; översvämningsskydd; division of responsibilities; collaboration; scales; climate change adaptation; flood protection;

  Sammanfattning : Gothenburg is a waterfront city. Due to climate change, this proximity to water leads to an ever-higher risk of flooding. If nothing is done, the city risks severe economic and social consequences due to flooding. To reduce the risks, there is a need to adapt and implement measures for flood protection. LÄS MER

 4. 4. Kommunalstämmans födelse 1862 : En lokal studie av sockenidentitet och sekularisering genom textanalys av Karlanda kommunalstämmas protokoll.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Wiig Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Secularization; Local Identity; Karlanda Municipality; Parish Identity; Municipal Meeting; Municipality; Politics; Sekularisering; Lokal identitet; Karlanda kommun; Sockenidentitet; Kommunalstämma; Kommun; Politik;

  Sammanfattning : Inrättandet av de borgerliga kommunerna på 1860-talet var en stor strukturell förändring i samhället. Kyrkan var trött på att gå statens ärenden och kungens reformer befriade kyrkan från en del av statens ansvar. LÄS MER

 5. 5. Den musikdidaktiska diamanten : Personella, materiella och organisatoriska förutsättningar för musikundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linnea Persson; Olle Mörkberg; [2021]
  Nyckelord :Music Preshool Didactics Organisation Competence; Musik Förskola Didaktik Organisation Kompetens;

  Sammanfattning : Denna studie har växt fram utifrån Malmö stads nulägesbedömning (2020) och de organisatoriska, materiella och personella förutsättningar i förskolan som presenterats däri. Efter vår läsning föddes ett intresse att studera musikundervisning i förskolan utifrån de begrepp som lyfts i rapporten. LÄS MER