Sökning: "djup kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden djup kultur.

 1. 1. Interventioner vid diagnostiserad dyskalkyli

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :David Wajsman; [2020]
  Nyckelord :Dyskalkyli; intervention; stödinsats; extra anpassning; särskilt stöd; pedagogiskt verktyg; pedagogisk strategi; fenomenografi; sociokulturell teori; kompensatoriskt perspektiv; kritiskt perspektiv; inkludering.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur interventioner vid diagnostiserad dyskalkyli kan utformas av speciallärare på gymnasienivå. Datainsamlingen utgick från semistrukturerade intervjuer och metodansatsen var fenomenografisk till upplägget. LÄS MER

 2. 2. Restvatten på tapp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrik Horn; [2019]
  Nyckelord :produktdesign; hållbar utveckling; användarcentreraddesign; design för ett hållbart beteende; vattenåteranvändning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att identifiera var i det personliga köket som slösaktigt beteende sker och att designa en produkt som gör det lätt för användaren att agera på ett mindre slösaktigt sätt. Genomgående i arbetet var det två områden inom design som var i fokus, Design för Hållbart Beteende (DfSB) och Användarcentreraddesign (ACD). LÄS MER

 3. 3. Rehabilitering för ensamkommande flyktingbarn - En kvalitativ studie ur ett narrativt perspektiv om min och min väninnas berättelse och upplevelser om flykten från kriget i Kosovo och rehabiliteringsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Valmire Ramadani; [2019]
  Nyckelord :Ensamkommande Flyktingbarn; Upplevelser; Kosovokriget; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Uppsatsen kommer att genomföras med kvalitativ ansats, med utgångspunkt ur narrativt perspektiv och en djup semistrukturerad intervju. Syftet med studien är att beskriva hur jag och min väninna upplevde flykten från kosovokriget, och hur vi upplevde deltagandet i rehabiliteringsprocessen för att arbeta igenom våra traumatiska upplevelser. LÄS MER

 4. 4. Förmåner som verktyg i kampen om kompetens - Hur förmåner kan attrahera Data- och IT ingenjörer samt skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Emma Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Anställningsförmåner; arbetsgivarvarumärke; employer brand; employer branding; employer attractivness; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samhällets och arbetsmarknadens förändring de senaste decennierna har lett till att vissa yrkesgrupper har blivit mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Organisationer som är i behov av dessa bristyrken tävlar om att få anställa dem, och krav på anställningserbjudandet blir allt större. LÄS MER

 5. 5. Externaliteters roll i framtida produktionskostnader : En djupdykning i USA med fokus på solkraft och naturgas

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Anton Brew; Henrik Stjernberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : USA tillhör de länder i världen som använder mest energi per capita, mer än Sverige. Trots att förnyelsebar energi och hållbarhetstänk prioriteras förhållandevis högt inom utvecklade länder står fossila bränslen för en majoritet av elektriciteten i landet. LÄS MER