Sökning: "djuphavsbrytning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet djuphavsbrytning.

  1. 1. Ute på djupt vatten : Att skapa en ansvarsreglering för djuphavsbrytning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Molly Vintemon; [2022]
    Nyckelord :law; environmental law; law of the sea; deep sea mining; juridik; miljörätt; havsrätt; djuphavsbrytning;

    Sammanfattning : De som är intresserade av frågor som rör havet har kanske hört talas om djuphavsbrytning, som på engelska kallas för deep sea mining. Tanken är att man ska utvinna de viktiga metaller som behövs för ny grön teknik från havsbotten som ett alternativ till att bedriva brytning på land. LÄS MER