Sökning: "djupinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet djupinlärning.

 1. 1. Malignant Melanoma Classification with Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Jakob Kisselgof; [2019]
  Nyckelord :Melanoma classification deep learning;

  Sammanfattning : Malignant melanoma is the deadliest form of skin cancer. If correctly diagnosed in time, the expected five-year survival rate can increase up to 97 %. Therefore, exploring various methods for early detection can contribute with tools which can be used to improve detection of disease and finally to make sure that help is given in time. LÄS MER

 2. 2. Artificiell Intelligens inom medicinsk bilddiagnostik : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mats Rönnqvist; Magnus Johansson; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; Deep Learning; Machine Learning; CADe; CADx; Artificiell Intelligens; AI; djupinlärning; maskininlärning; CADe; CADx;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artificiell Intelligens (AI) kommer in i vårt samhälle och våra hem i allt större utsträckning. Inom sjukvården och radiologin kan AI utgöra ett hjälpmedel för både radiologer och röntgensjuksköterskor i deras profession. LÄS MER

 3. 3. Adaptable Semi-Automated 3D Segmentation Using Deep Learning with Spatial Slice Propagation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Niels Agerskov; [2019]
  Nyckelord :Deep learning; spatial propagation; image segmentation; semi-automated;

  Sammanfattning : Even with the recent advances of deep learning pushing the field of medical image analysis further than ever before, progress is still slow due to limited availability of annotated data. There are multiple reasons for this, but perhaps the most prominent one is the amount of time manual annotation of medical images takes. LÄS MER

 4. 4. Djupinlärning på Snake

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Anton Finnson; Victor Molnö; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Algoritmer baserade på reinforcement learning har framgångsrikt tillämpats på många olika maskininlärningsproblem. I denna rapport presenterar vi hur vi implementerar varianter på deep Q-learning-algoritmer på det klassiska datorspelet Snake. LÄS MER

 5. 5. Deep Learning for Speech Enhancement : A Study on WaveNet, GANs and General CNN-RNN Architectures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oscar Xing Luo; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Clarity and intelligiblity are important aspects of speech, especially in a time of misinformation and mistrust. The breakthrough in generative models for audio files has brought massive improvements for speech enhancement. LÄS MER