Sökning: "djupmätning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet djupmätning.

 1. 1. Våtmarksbatymetri : djupmätning av 10 anlagda våtmarker i Mälardalen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Gordon Lindau; [2022]
  Nyckelord :batymetri; djupmätning; portabelt ekolod; kastbart ekolod; våtmark; fosfordamm;

  Sammanfattning : Tio anlagda våtmarker i jordbrukslandskap i Mälardalen har undersökts i syfte att bestämma vattendjup och volym samt för att studera batymetriska metoder som kan vara lämpliga vid djupmätning av fosfordammar och andra grunda våtmarker. De metoder som använts är portabelt, kastbart ekolod som både släpats bakom kajak och kastats med fiskespö från land samt manuell mätning med mätsticka. LÄS MER

 2. 2. Multi-Agent Control of Autonomous Surface Vehicles for Shallow Water Exploration and Depth Mapping

  Master-uppsats, KTH/Robotik, perception och lärande, RPL

  Författare :Özer Özkahraman; [2017]
  Nyckelord :multi-agent asv gaussian process mapping exploration depth shallow autonomous;

  Sammanfattning : Mapping is an enabler for further actions. With the map of an area available, it is possible to plan ahead. Maps of landmasses and heavily used deep waters have been produced and are in use but many shallow waters have been largely unmapped. LÄS MER