Sökning: "djupströbädd"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet djupströbädd.

 1. 1. Inhysningssystem för dikor : en jämförelse mellan liggbåsstall och djupströstall till dikor

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jakob Karlsson; Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :dikor; stall; liggbås; djupströbädd; nötköttsproduktion; byggkostnad;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur en byggteknisk och ekonomisk synvinkel belysa skillnaderna mellan liggbås och djupströbädd som inhysning för dikor. Intresset för att investera i stallar till dikor har den senaste tiden ökat. LÄS MER

 2. 2. Reducering av halm vid tillämpning av halmrivare i nötköttsproduktion

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elias Larsson; Philip Joelsson; [2018]
  Nyckelord :halm; halmrivare; djupströbädd; ströbädd; nötköttsproduktion;

  Sammanfattning : Halm är det vanligaste strömedlet inom nötköttsproduktion. Halmen ser till att absorbera vätskan som blir ifrån djuren i form av gödsel. Halmbädden bidrar även med ett bra liggunderlag med hög komfort för djuren. Andra alternativ av strömedel finns också att tillgå som torv, rörflen, spån och värmebehandlad halm. LÄS MER

 3. 3. Vilket stall är mest ekonomiskt för uppfödning av ungtjurar?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Oskar Andersson; Jonathan Dernerud; [2018]
  Nyckelord :tjuruppfödning; kostnader; ungnötstall; inhysningssystem; ungnöt;

  Sammanfattning : För att få fram fakta om olika stalltyper som sedan kan användas vid eventuella byggnadsplaner har vi undersökt fördelarna och nackdelarna med att föda upp tjurar i spaltboxstall, liggbåsstall och stall med djupströbädd och skrapad gång ur en ekonomisk men också ur djurvälfärd-synpunkt. I arbetet ingår en litteraturstudie och vi genomförde även en egen studie genom att skicka ut enkäter till lantbrukare som hade erfarenhet av de olika stallen. LÄS MER

 4. 4. Inhysningssystem för växande ungtjurar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hedvig Gustavsson; [2014]
  Nyckelord :tjurar; inhysningssystem; socialt beteende; naturligt beteende; djurvälfärd; hälsa; bulls; housing systems; social behaviour; natural behaviour; animal welfare; health;

  Sammanfattning : The purpose of this study was, if possible, to find a housing system for growing bulls that was as optimal as possible for the animal welfare. In order to select housing systems you must take into account the size of the group, body weight and the type of floor. LÄS MER

 5. 5. Rörflen som strömedel i djupströbäddar för nötkreatur

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Linnéa Holmström; [2014]
  Nyckelord :rörflen; strömedel; djupströbädd; damm; uppsugningsförmåga; ströåtgång;

  Sammanfattning : På grund av de blöta höstarna de senaste åren har priset på halm stigit. Intresset har därmed ökat för att börja odla och använda energigräset rörflen som alternativt strömedel. Rörflen slås sent på hösten eller tidigt på våren för att sedan balas i slutet på april, eller i början på maj. LÄS MER