Sökning: "djur beteende undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden djur beteende undersökning.

 1. 1. Cross-Country Faults in Resonant-Earthed Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gabriel Miguel Gomes Guerreiro; [2020]
  Nyckelord :Cross- country fault; resonant earthing; compensated network; MV network; distance protection; fault analysis; RTDS EMTDC.; dubbla jordfel; spoljordning; jordfelskompenserade elnät; mellanspänningsnät; distansskydd; reläskydd; RTDS EMTDC.;

  Sammanfattning : Reliability requirements for power systems have been constantly increasing, as customers of electric power desire high power availability. In order to improve continuity of supply in medium voltage (MV) networks, utilities in many countries in Europe, North/South America and Oceania use resonant earthing and allow the operation of the network during a single phasetoearth fault for periods from several seconds up to several hours, since the earthfault current at the fault point in such systems is considerably reduced and is unlikely to damage equipment or create hazardous voltages for people or livestock. LÄS MER

 2. 2. Katter i barnlitteratur – Undersökning av representation av katter i barnböcker

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Daria Petrachkova; [2020]
  Nyckelord :Antropomorfism; Barnböcker; Bilderböcker; Djur; Illustration; Katt;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur katter representeras i två illustrerade barnböcker, och jämför med observationer av katters beteende ur ett etologiskt perspektiv. Syftet med detta är att uppmärksamma och bidra till ökad förståelse bland grafiska formgivare, illustratörer och andra ämnesintresserade för de utmaningar som avbildning av katter och andra djur kan resultera i. LÄS MER

 3. 3. Smärtbedömning vid intramuskulär administrering av två former av bensylpenicillin till häst

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Matilda Axelsson; [2018]
  Nyckelord :bensylpenicillin; prokain; lidokain; adrenalin; häst; intramuskulär administration; penicillinchock; prokaintoxicitet; biverkningar; smärta; smärtbeteende; smärtutvärdering; klinisk utvärdering; palpation;

  Sammanfattning : Prokaintoxicitet, kallad ”Penicillinchock” av djurägare, är den vanligaste och allvarligaste biverkningen till bensylpenicillinprokain (Pc-prok) där ett stort antal fall sannolikt inte rapporteras av veterinärer eller djurägare. Majoriteten av reaktionerna orsakas av depå- och lokalbedövningsmedlet prokain när injektion i halsmuskeln råkat ske intravasalt och snabbt når toxiska nivåer i blodet. LÄS MER

 4. 4. Möjligheten att kombinera pulveriserat aktivt kol (PAK) och MBBR för avskiljning av organiska mikroföroreningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Sofia Högstrand; Maja Ignell; [2018]
  Nyckelord :PAK; pulveriserat aktivt kol; MBBR; Moving Bed Biofilm Reactor; avancerad rening; avloppsreningsverk; organiska mikroföroreningar; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The increased use of pharmaceuticals in combination with inadequate techniques and procedures in the wastewater treatment plants (WWTPs) have resulted in higher concentrations of pharmaceuticals and other organic micro pollutants (OMPs) in the aquatic environment. It has been established that these pollutants have caused changes in the behaviour and reproduction of fishes. LÄS MER

 5. 5. Investigating the decrease ofgroundwater levels and the effect of fracture zone on recovery time: A case study of decrease in groundwater levels in a tunnel construction site in Vinsta, Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Evgenia Kassiou; [2017]
  Nyckelord :Groundwater; spatial analysis; Modified Double Mass Statistical Analysis; 3D model; COMSOL Multiphysics; fracture zone; recovery time; soil layer;

  Sammanfattning : Groundwater is one of the main natural resources worldwide. Groundwater exists in aquifers below the earth surface and provides quantities of water for various purposes such as supply to households and businesses, public supply, drinking water supply, irrigation and agriculture. Sweden is also highly dependent on groundwater. LÄS MER