Sökning: "djur namn"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden djur namn.

 1. 1. Childhood Habituation in Evolution of Augmenting Topologies (CHEAT)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Anton Moberg; [2020]
  Nyckelord :Neuroevolution; genetic algorithm; machine learning; ML; CHEAT; Childhood Habituation in Evolution of Augmenting Topologies; optimization; artificial neural network; self evolving; model selection; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Neuroevolution is a field within machine learning that applies genetic algorithms to train artificial neural networks. Neuroevolution of Augmenting Topologies (NEAT) is a method that evolves both the topology of the network and trains the weights of the network at the same time, and has been found to successfully solve reinforcement learning problems efficiently and the XOR problem with a minimal topology. LÄS MER

 2. 2. ”Tyst Ko!” sa Kråkan till Mamma Mu : En studie av fem bilderböcker med djur och icke-mänskliga karaktärer ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jessica Malmkvist; Julia Risberg; [2020]
  Nyckelord :children’s literature; children s books; gender; gender roles.; Kön; genus; genusperspektiv; bilderbok; könsstereotyp; bild- och textanalys; könsroll;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa forskningsstudie är att analysera hur genus framställs i några utvalda bilderböcker som har djur och icke-mänskliga karaktärer. En bakgrund till genomförandet av studien är läroplanen för förskolans (2018, s. 7) skrivningar om att motverka könsmönster bland barnen i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Difference in general behaviour and social interactions of young Yorkshire gilts in different social environments

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linda Marie Hannius; [2019]
  Nyckelord :Swedish Yorkshire; Dutch Yorkshire; behaviour; social interactions; social environment;

  Sammanfattning : In Sweden, there was a switch of breeding material for pigs in year 2012 where Swedish producers were introduced to the Dutch Yorkshire (DY) instead of the Swedish Yorkshire (SY). Gestating sows have, in Sweden, been kept in group housing since the 1980s while DY gilts on the contrary have been kept in individual stalls. LÄS MER

 4. 4. Groddjursinventering i NV Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Mia Kiander; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Många groddjur har minskande populationstrender både lokalt och globalt. Inventeringar av groddjur är en viktig del av arbetet för att få mer information om deras utbredning för att kunna skydda groddjuren och deras miljöer. LÄS MER

 5. 5. "Jag tycker att folk kan slänga ett skräp i soptunnan för det är trevligt" : En studie om förskolebarns tankar kring hållbar utveckling och hur de uppfattar sig delaktiga i detta arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Amanda Öbom; Jennifer Liirus; [2019]
  Nyckelord :Children s perspective; recycling; waste; pre-school; sustainable development; Barnets perspektiv; avfallshantering; förskola; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studiens bakgrund ligger i det faktum att hållbar utveckling är en allt mer relevant fråga i dagens samhälle och detta syns både i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) och i politiska beslut på såväl nationell som multinationell nivå. Detta i form av ökade medel till arbetet med hållbar utveckling i Sverige samt de globala målen som tagits fram av FN (Regeringskansliet, 2019; UNDP, 2017). LÄS MER