Sökning: "djur"

Visar resultat 1 - 5 av 2087 uppsatser innehållade ordet djur.

 1. 1. “LIVET SOM PALESTINSK FLYKTING I LIBANON ÄR SOM ETT DJUR I ETT ZOO” En kvalitativ undersökning av den palestinska statslösheten och medborgarskapets betydelse för den nationella identiteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sally-Jasmin Waarie; [2021-04-19]
  Nyckelord :Statelessness; citizenship; national identity; Palestine; Libanon; Nordic countries;

  Sammanfattning : This paper intends to examine Palestinian statelessness and the importance of citizenship in relation to national identity. Among other theories presented in this thesis, this is done mainly on the basis of theories that describe nations and national identities as social constructions and theories that describe the relationship between citizenship and national identity. LÄS MER

 2. 2. Tillförlitligheten hos tre översatta deltest ur CELF-4 med anpassningar för åldrarna 13:0-15:11

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Nelly Johansson; Johanna Möller; [2021-02-03]
  Nyckelord :CELF-4; ungdomar; språklig bedömning; översättning; tillförlitlighet.; CELF-4; adolescents; language assessment; translation; reliability.;

  Sammanfattning : This study investigated the reliability and validity of three translated andadapted subtests from CELF-4 for language assessment of adolescents aged 13:0-15:11. 30 participants from the south of Sweden were assessed using the subtests. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar gyltans bobyggnadsbeteende modersegenskaperna och smågrisöverlevnaden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Michaela Österman; [2021]
  Nyckelord :bobyggnadsbeteende; smågrisöverlevnad; smågrisdödlighet; bobygge; grisning;

  Sammanfattning : Suggor har en stark vilja att bygga bo innan grisning trots att deras förhållanden har förändrats mycket från att bo utomhus till att nu bo inom den konventionella produktionen. Syftet med studien är att undersöka om gyltans bobyggnadsbeteende påverkar hennes modersegenskaper och därmed antalet avvanda smågrisar och avvänjningsvikterna, samt att undersöka varför smågrisarna dör. LÄS MER

 4. 4. Gråsälen - en skyddsvärd art, ett problem eller en resurs? : En rättsvetenskaplig undersökning om artskydd, säljakt och handel med sälprodukter i EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :John Woivalin; [2021]
  Nyckelord :Miljörätt; artskydd; biologisk mångfald; jakt; säljakt; resurs; handel med sälprodukter; Europaparlamentets och rådets förordning 1007 2009 om handel med sälprodukter; Rådets direktiv 1992 43 EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter; EU; gråsäl; halichoerus grypus; Östersjön; yrkesfiske; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sumatranoshörningen (Dicerorhinus sumatrensis) på gränsen till utrotning - En riskanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Amanda Gagné; [2021]
  Nyckelord :Sumatran rhinoceros; risk assessment; threats; conservation; Indonesia; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The critically endangered Sumatran rhinoceros (Dicerorhinus sumatrensis) has, due to previous hunting and habitat loss, diminished to a few non-viable and fragmented populations. Despite a relatively large amount of conservation efforts during the last 30 years, numbers are still declining. LÄS MER