Sökning: "djur"

Visar resultat 1 - 5 av 2062 uppsatser innehållade ordet djur.

 1. 1. Tillförlitligheten hos tre översatta deltest ur CELF-4 med anpassningar för åldrarna 13:0-15:11

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Nelly Johansson; Johanna Möller; [2021-02-03]
  Nyckelord :CELF-4; ungdomar; språklig bedömning; översättning; tillförlitlighet.; CELF-4; adolescents; language assessment; translation; reliability.;

  Sammanfattning : This study investigated the reliability and validity of three translated andadapted subtests from CELF-4 for language assessment of adolescents aged 13:0-15:11. 30 participants from the south of Sweden were assessed using the subtests. LÄS MER

 2. 2. Sumatranoshörningen (Dicerorhinus sumatrensis) på gränsen till utrotning - En riskanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Amanda Gagné; [2021]
  Nyckelord :Sumatran rhinoceros; risk assessment; threats; conservation; Indonesia; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The critically endangered Sumatran rhinoceros (Dicerorhinus sumatrensis) has, due to previous hunting and habitat loss, diminished to a few non-viable and fragmented populations. Despite a relatively large amount of conservation efforts during the last 30 years, numbers are still declining. LÄS MER

 3. 3. Urbaniserade människan och den biologiska mångfalden : En jämförelsestudie av grönstrukturplanerna i Kalmar och Växjö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Alva Bergstrand; [2021]
  Nyckelord :grönstrukturplan; grönområde; stadsexpansion; urbana djur; biologisk mångfald; kalmar; växjö;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study how the animal life can be taken into account in green structure plans. The purpose is also to study the possibilities of a human need for access to animals and nature in green structure plans. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av beräkningsverktyg för klimatpåverkan från mjölk- och nötköttsproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Karin von Greyerz; [2021]
  Nyckelord :Climate impact; climate calculation; milk production; beef production; life cycle assessment; sustainable development; Klimatpåverkan; klimatberäkning; mjölkproduktion; köttproduktion; livscykelanalys; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Jordbruket är en sektor som står för en stor del av vår klimatpåverkan där animalieproduktionen bidrar med ungefär 15 %, främst från idisslare. För att minska klimatpåverkan kan klimatberäkningar utföras för att hitta möjligheter till förbättring. Dessa beräkningar är komplexa med stora osäkerheter. LÄS MER

 5. 5. Biologi ur ett förskollärarperspektiv : En intervjustudie avseende förskollärares uppfattningar samt resonemang om integrering av ämnet biologi i verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emma André Olsson; [2021]
  Nyckelord :Biology; Natural Science; Perceptions; Preschool and Preschool teacher; Biologi; förskola; förskollärare; naturvetenskap och uppfattningar;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på förskollärare och deras uppfattningar, åsikter och resonemang kring ämnet biologi i förskolans verksamhet. Syftet med studien är att belysa förskollärares uppfattningar om ämnet biologi samt hur de resonerar kring sitt arbete med biologi tillsammans med de äldre barnen i förskolan (3–6 år). LÄS MER