Sökning: "djurassisterad pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden djurassisterad pedagogik.

 1. 1. En studie om läshundars inverkan på elevers läsmotivation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Joanna Andersson; [2019-03-06]
  Nyckelord :Läshund; läsutveckling; oxytocin; motivation; djurassisterad pedagogik;

  Sammanfattning : Alla elever utvecklar inte läsförmågan trots de dagliga lässtunderna i skolan. Olika orsaker kanligga bakom lässvårigheter och bristfällig motivation kan vara orsaken. Läshunden har kommit in som ett komplement till skolverksamheten för att öka motivationen hos lässvaga elever. LÄS MER

 2. 2. Hunden som specialpedagogiskt verktyg i förskolan : Hunden som dörröppnare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Birgitta Ranta; Mia Öyen; [2018]
  Nyckelord :Dog; preschool; motivation to learn; dog-assisted pedagogy; therapy dog; animal-assisted therapy; animal-assisted education; canine-assisted education.; Hund; förskola; pedagogik; motivation; hundassisterad pedagogik; terapihund; hundassisterad terapi; djurassisterad terapi.;

  Sammanfattning : Studiens syfte utgår ifrån hur hunden kan vara till stöd för att motivera barns lust till lärande, synliggöra skillnader mellan utbildningar, samt lyfta fram hur utbildning kring HAP ser ut för hundekipage. Studien har en kvalitativ ansats med motivationsteorier som utgångspunkt i bearbetning och analys av resultat. LÄS MER

 3. 3. Hunden som stöd för lärande i grundskolan : “Världens bästa jobbkompis!”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Maria Wåhlstrand; Malin Westin-Ibañez; [2017]
  Nyckelord :Animal-assisted activity; Special education; Special support; Elementary school; Innovative schoolsolutions; Djurassisterad pedagogik; Specialpedagogik; Särskilt stöd; Grundskola; Innovativa lösningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Djurassisterad pedagogik : En kvalitativ undersökning om att använda djur som pedagogiskt verktyg i undervisningen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Karin Byström; [2017]
  Nyckelord :Animal Assisted Therapy; Animal Therapy; Animal Assisted Activity; Teaching; Therapydog; Readingdog; Djurassisterad pedagogik; Djur; Pedagogik; Pedagoghund; Läshund;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to explore different experiences of Animal Assisted Therapy and search into how Animal Assisted Therapy in schools/preschools is already being pursued.To get the answer to my research question, I have done qualitative interviews with people working withAnimal Assisted Therapy in schools and preschools to share their experiences. LÄS MER

 5. 5. BUSTER - får jag läsa för dig? : En kvalitativ studie om pedagogers upplevelse av social tjänstehund som pedagogiskt stöd.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Johanna Bergman; [2016]
  Nyckelord :djurassisterad pedagogik; hund i skolan; pedagogik; pedagogiskt stöd; specialpedagogik; social tjänstehund.;

  Sammanfattning : Enligt skollagen ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sittlärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunnautvecklas så långt som möjligt i enlighet med utbildningens mål. Syftet med denna studie äratt söka förstå på vilket sätt pedagogen upplever den sociala tjänstehund som ettpedagogiskt stöd för elever. LÄS MER