Sökning: "djurattraktioner"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet djurattraktioner.

  1. 1. Djurattraktioner : En studie om djurattraktioner utifrån svenska intressenters perspektiv

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

    Författare :Ylva Utterborn; Linus Kindstedt; [2017]
    Nyckelord :Ethics; animal attractions; animal tourism; exhibition design; customer satisfaction; Etik; djurattraktioner; djurturism; djurparker; utställningsdesign; kundnöjdhet;

    Sammanfattning : Att använda djur inom turismindustrin är vanligt, trots det har lite forskning inom ämnet riktats mot människors etiska hänseenden. Turistaktiviteter som elefantridning, gå på delfinshow eller besöka djurparker är vanliga inslag under semestern. LÄS MER