Sökning: "djurens"

Visar resultat 11 - 15 av 347 uppsatser innehållade ordet djurens.

 1. 11. Hölje till övervakningsplattform för gnagare i försöksverksamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Anders Dahlqvist; [2021]
  Nyckelord :Product development; animal trials; enclosure; water tight; Produktutveckling; Maskinteknik; Materialteknik; Försöksdjur; hälsoövervakning; hölje; vattentätt;

  Sammanfattning : Försöksdjursverksamhet är en viktig del inom läkemedelsutveckling och annan forskning, men svårigheterna i att övervaka djurens hälsa och aktivitet utan att stressa dem gör att en hel del studier får opålitliga resultat. Idag sker mycket av övervakningen antingen manuellt av personal som tittar till djuren, eller med automatiska metoder som innefattar något stressande moment. LÄS MER

 2. 12. Tandresorption hos hund : en enkätstudie om kunskapen hos svenska hundägare och personal inom djurens hälso- och sjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emmy Ellesjö; Moa Jagenheim; [2021]
  Nyckelord :djur; djuromvårdnad; djursjukskötare; husdjur; prevalens; rotresorption; TR; veterinär;

  Sammanfattning : Tandresorption (TR) är en sjukdom som drabbar flera djurarter. Prevalensen hos svenska hundar ligger på 17,9 %. Det finns flera olika varianter av TR och de två som främst drabbar hundar är extern inflammatorisk resorption och extern ersättningsresorption. LÄS MER

 3. 13. Djurens läkande kraft : En litteraturstudie om äldre patienters erfarenheter av djur som en del av omvårdnaden.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Wallin; Elin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Animal assisted activities; animal assisted therapy; elderly; health effects; nursing homes; Djurassisterade aktiviteter; djurassisterad terapi; hälsoeffekter; äldre; äldrevården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är varje människas rättighet att uppnå bästa möjliga hälsa och äldreomsorgen ska vara inriktad på att de äldre känner välbefinnande och lever ett värdigt liv. Djur har visats ha positiv inverkan i flera bemärkelser och människor är i allmänhet öppna för djurterapi som behandlingsform. LÄS MER

 4. 14. The use of temporary enrichment by laboratory rats (Rattus norvegicus) : does different types of temporary enrichment effect the behaviours of laboratory rats?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Kate Nordqvist; [2021]
  Nyckelord :animal welfare; laboratory rats; enrichment; Rattus norvegicus;

  Sammanfattning : Enrichment for laboratory animals is widely discussed and it is getting more commonly known as something that can help with increasing the animal welfare. However, more studies are needed in how enrichment is used and how it affects animal behaviour. LÄS MER

 5. 15. Kan vi rättfärdiga speciesism? : En utvärdering av Shelly Kagans kritik mot Peter Singers definition av speciesism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Dennis Vikander; [2021]
  Nyckelord :Speciesism; Shelly Kagan; Peter Singer; What s Wrong with Speciesism; Animal Liberation; Speciesism; Shelly Kagan; Peter Singer; What s Wrong with Speciesism; Animal Liberation;

  Sammanfattning : Det blir alltmer vanligt med vegetarisk och vegansk kost i Sverige. Många väljer bort kött- och mejeriprodukter på grund av miljöaspekter men även för att främja djurens rättigheter. Mänskliga rättigheter är ett ämne som diskuteras bland annat i politiken, i skolan och på universiteten. LÄS MER