Sökning: "djurens"

Visar resultat 6 - 10 av 347 uppsatser innehållade ordet djurens.

 1. 6. Lösningsalternativ för våtblock

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Hussein Alhussein; Mostafa Muradi; [2021]
  Nyckelord :Våtblock; Fenolformaldehyd; Cellulosasvamp; Bomullsfiber; Ullfiber; Miljö;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har människor börjat minska användningen av miljöfarliga material, då de negativa effekterna har blivit mer och mer klara. Denna lärdom har lett till ett nytt miljötänkande där individer och företag har minskat användningen av miljöfarliga material samt börjat investera på miljövänligare alternativ. LÄS MER

 2. 7. "Rätten till liv" : En jämförelse av djurrättsorganisationen Djurens Rätts och människorättsorganisationen Amnestys argumentationsstrategier på webben.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecca Nyquist Davidsson; [2021]
  Nyckelord :Argumentation; deskriptiv argumentationsanalys; NGO; icke-statliga organisationer; Djurens Rätt; Amnesty International;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka retoriska strategier som används i texter publicerade på djurrättsorganisationen Djurens Rätts respektive människorättsorganisationen Amnestys webbsida, och vilka likheter och skillnader det finns organisationernas argumentation emellan. Vidare bestod metoden av en deskriptiv argumentationsanalys med utgångspunkt i fem olika argumentationstyper. LÄS MER

 3. 8. Dom kommer fortsätta skälla Fortsätta långt efter dom blivit hesa

  Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :jesper thour; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Måleriet står som grund för mitt konstnärskap. Ett måleri som jag vill kunna gå in i snarare än att enbart betrakta. Detta har lett till att måleriet flyttat ut i rummet som kulisser och platta figurer, som skapar scener, scener där verken aldrig tar slut. LÄS MER

 4. 9. Making the world a better place, violently. A study of the narratives of Djurfront

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hannah Carnefjord; [2021]
  Nyckelord :Djurfront; Animal rights; Animal Rights Activism; Narratives; Cultural Criminology; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this thesis I investigate the narratives through which Djurfront makes sense of and justify animal rights, actions, demonstrations as well as the use of violence. But also how these narratives within Djurfront are formed and maintained. LÄS MER

 5. 10. Djurens bästa vänner : Djurskydd, djurplågeri, och kultur i den svenska efterkrigstidens riksdagsdebatter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Gustav Furubjelke; [2021]
  Nyckelord :animal rights; animal cruelty; animal welfare; post-war Sweden;

  Sammanfattning : While public opinion and previous research on the emergence of the first comprehensive animal welfare law in Sweden in 1944 has regarded it as a natural development of the animal welfare debates around the turn of the century, new research on the subject has problematized this view, instead pointing out the law of 1944 as a discursive break, in which the “animal welfare regime” emerged out of the previous “anti-cruelty regime”. This study focuses on the period of time after this break, from 1944 to 1973, examining this relatively unexplored part of Swedish animal welfare history by turning to the parliamentary debates of the time and looking at which practices were problematized and on which grounds, as well as how the line was drawn between acceptable animal use and unacceptable animal (ab)use. LÄS MER