Sökning: "djurplågeri"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet djurplågeri.

 1. 1. Det svenska djurskyddet - En förvaltningsrättslig och straffrättslig produkt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annie Slatter; [2021]
  Nyckelord :Djurskydd; Djurplågeri; Förvaltningsrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish regulation of animal welfare is based on two parallel systems, administrative law and penal law. Both systems are unique and contributes to the possibility of correctly applying law and regulations. LÄS MER

 2. 2. Att värdera liv och lidande : En straffteoretisk utredning avseende huruvida kriminaliseringen av djurplågeri bör skärpas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Julia Birgersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Djurens bästa vänner : Djurskydd, djurplågeri, och kultur i den svenska efterkrigstidens riksdagsdebatter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Gustav Furubjelke; [2021]
  Nyckelord :animal rights; animal cruelty; animal welfare; post-war Sweden;

  Sammanfattning : While public opinion and previous research on the emergence of the first comprehensive animal welfare law in Sweden in 1944 has regarded it as a natural development of the animal welfare debates around the turn of the century, new research on the subject has problematized this view, instead pointing out the law of 1944 as a discursive break, in which the “animal welfare regime” emerged out of the previous “anti-cruelty regime”. This study focuses on the period of time after this break, from 1944 to 1973, examining this relatively unexplored part of Swedish animal welfare history by turning to the parliamentary debates of the time and looking at which practices were problematized and on which grounds, as well as how the line was drawn between acceptable animal use and unacceptable animal (ab)use. LÄS MER

 4. 4. Djurskyddslagstiftningen ur ett rättsutvecklingsperspektiv - En studie av svenskt djurskydd genom tiderna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Gyllenhammar; [2020]
  Nyckelord :rättshistoria; legal history; djurskyddslagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats behandlar djurskydd ur ett rättsutvecklingsperspektiv från tiden innan vår tidräkning och fram till idag. Jag redogör för de ideologiska och filosofiska strömningar som lett fram till de olika förändringar som skett under århundradena. LÄS MER

 5. 5. (D)juridiken för alla? - En kritisk undersökning av den svenska djurskyddslagstiftningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Partoft; [2020]
  Nyckelord :djurrätt; djurplågeri; djurskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks den svenska djurskyddslagstiftningen och huruvida den medför ett tillräckligt starkt juridiskt skydd för djuren samt om och i vilken omfattning djurens skyddsvärde får stå tillbaka för andra intressen. De centrala författningarna är djurskyddslagen och djurplågeribestämmelsen i 16 kap 13§ BrB. LÄS MER