Sökning: "djurplågeri"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet djurplågeri.

 1. 1. Våld mot kvinnor och deras husdjur - En undersökning av om djurplågeribrott bör kunna beaktas inom ramen för fridskränkningsbrotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Ahlqvist; [2018]
  Nyckelord :grov kvinnofridskränkning; grov fridskränkning; djurplågeri; straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bestämmelsen om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning infördes år 1998 i 4 kap. 4 a § brottsbalken som ett led i samhällets åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Borde djurplågeri anses vara ett artbrott? - En kritisk analys av rättsläget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Eline Palm; [2017]
  Nyckelord :Djurplågeri; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Djurplågeri ses i allmänhet inte som ett artbrott efter det prejudicerande rättsfallet NJA 2006 s.339. Min uppsats undersöker om det finns goda rättsliga skäl till att betrakta djurplågeri som ett artbrott. LÄS MER

 3. 3. MÄNNISKOR SOM UTÖVAR VÅLD MOT DJUR - EN KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS AV DOMAR GÄLLANDE DJURPLÅGERI

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Ullerfelt; [2016]
  Nyckelord :djur; djurplågeri; förebyggande åtgärder; misshandel; offer; våld;

  Sammanfattning : De flesta får någon gång under sitt liv läsa om eller bevittna när ett djur far illa på grund av en människa. Att använda våld mot djur är något oacceptabelt, ändå sker det allt mer förekommande i vårt samhälle sett till brottsstatistiken. LÄS MER

 4. 4. Åtal för brott mot djurskyddslagen och för djurplågeri : en analys av åtalsanmälningar, väckta åtal och fällande domar i sex län år 2013

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hanna Eng; [2016]
  Nyckelord :åtalsanmälan; djurplågeri; djurskyddslagen; djurskydd; länsstyrelse;

  Sammanfattning : There’s been an increasing interest in animal welfare the past few decades and right now the awareness of the importance to protect the animals in all types of food productions is very high in the European Union. In Sweden 13 700 controls of animal welfare were done in 2013. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of animal welfare education in primary schools in Lilongwe, Malawi

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Gyllenhammar; [2015]
  Nyckelord :animal welfare education; humane; education; humane lessons; animal kindness clubs; djurvälfärdsundervisning; humane education; animal kindness clubs; våld i hemmet; djurplågeri;

  Sammanfattning : Animal welfare issues are not considered as high priority in Malawi, a developing country in south east Africa, due to problems affecting the human population. In Lilongwe, the capital city, education programs are used to increase the awareness of animal welfare issues among primary school children. LÄS MER