Sökning: "djursjukskötare"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet djursjukskötare.

 1. 1. Preoperativ luftvägsbedömning på hund inför orotrakeal intubering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Milla Hansson; Iris Wickström; [2019]
  Nyckelord :mallampati; cormack-lehane; luftväg; hund; skallform; intubering; pharynx; larynx; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Orotrakeal intubering är en vanligt förekommande procedur i samband med anestesi. Intubering görs av flera anledningar men framförallt för att upprätthålla fria andningsvägar och effektivt kunna tillföra patienten syrgas. LÄS MER

 2. 2. Kroniska sår hos hund och katt : sårvårdsåtgärder, uppkomst och komplikationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Strandberg; Sara Lilja; [2019]
  Nyckelord :kroniska sår; hund; katt; sårvårdsåtgärder; sårläkning;

  Sammanfattning : Sårvård är ett viktigt område för djursjukskötare då de har regelbunden patientkon-takt och ansvar för utförandet av sårvården. För att uppnå optimal sårvård är kunskap om allmän sårläkning, hur sårbedömning utförs samt sårvårdsåtgärder för olika typer av sår viktigt för en djursjukskötare. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation och omvårdnad vid behandling av abscess hos katt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Kristin Hägglund; Michelle Isaksson Ylinenvaara; [2019]
  Nyckelord :katt; bitsår; abscess; drän; kompress; behandling; kommunikation;

  Sammanfattning : Slagsmål mellan katter beror ofta på territoriella aggressioner och de kan resultera i bitskador. Bett kan utvecklas till abscesser som på klinik åtgärdas kirurgiskt med passiv dränering, med eller utan drän. Därefter vårdas katten i hemmet där skötsel av sår och eventuella drän sker av djurägare. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad vid postoperativ excitation hos hund : en kvalitativ studie bland djursjukskötare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Holmqvist; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :djuromvårdnad; postoperativ; excitation; hund; narkos; uppvak; anestesi; komplikation; journalföring;

  Sammanfattning : Postoperativ excitation är en komplikation som sällan diskuteras. Ett av stadierna en patient genomgår vid uppvak från anestesi är excitationsstadiet och i detta stadie finns risk att postoperativ excitation uppstår. LÄS MER

 5. 5. Olika yrkeskategoriers följsamhet till basala hygienrutiner inom djursjukvården : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Tholander Hasselrot; [2019]
  Nyckelord :hand hygiene; compliance; animal hospitals; infection control; animal health care workers; veterinary; basala hygienrutiner; följsamhet; djursjukvården; vårdhygien; yrkeskategorier;

  Sammanfattning : Introduction: Infection control in animal health care is, as in human health care, most important to prevent and fight antibiotic resistance. Animal health can also influence public health. LÄS MER