Sökning: "djursjukskötare"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet djursjukskötare.

 1. 1. Olika yrkeskategoriers följsamhet till basala hygienrutiner inom djursjukvården : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Tholander Hasselrot; [2019]
  Nyckelord :hand hygiene; compliance; animal hospitals; infection control; animal health care workers; veterinary; basala hygienrutiner; följsamhet; djursjukvården; vårdhygien; yrkeskategorier;

  Sammanfattning : Introduction: Infection control in animal health care is, as in human health care, most important to prevent and fight antibiotic resistance. Animal health can also influence public health. LÄS MER

 2. 2. Utfodring av hundar med akut gastroenterit på svenska djursjukhus och kliniker : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefine Jacobsson; Cecilia Klint; [2018]
  Nyckelord :gastroenterit; diarré; hund; foder; gastrointestinala problem; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Gastroenterit är en magtarminflammation som till viss del behandlas med hjälp av foder. Studier har visat att fodret spelar stor roll i behandlingen vilket gör att ett foder av bra kvalitet och sammansättning är betydelsefullt. LÄS MER

 3. 3. Följs de regler som finns kring hantering av antibiotikakontaminerat förbrukningsmaterial inom djursjukvården? : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Miriam Castillo Eidem; [2017]
  Nyckelord :antibiotika; antibiotikaavfall; hantering; förbrukningsmaterial; veterinärmedicin; hälsa och sjukvård;

  Sammanfattning : Personal inom vård- och omsorgs som hanterar antibiotika bör vara insatt och följa de regler och föreskrifter som finns kring antibiotikahantering. Samma regler och riktlinjer som gäller för humanvården gäller också djursjukvården och dess personal. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av rutiner för allmän anestesi av brakycefala hundar med luftvägsproblem : en jämförelse mellan svenska djursjukhus

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elena Nilsson; [2017]
  Nyckelord :brakycefal; allmän anestesi; luftvägsproblem; sövningsrutiner;

  Sammanfattning : Brakycefala raser blir allt mer populära men deras anatomi kräver stora kunskaper från operationspersonalen för att minimera riskerna för komplikationer under operation. En bristande tillgång till vetenskaplig litteratur inom området lägger ett stort ansvar på djursjukskötaren att anpassa den perioperativa omvårdnaden för en brakycefal patient. LÄS MER

 5. 5. Preanestetisk användning av antiemetika till hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Helena Halvarsson; [2017]
  Nyckelord :antiemetika; hund; kräkning; illamående; opioider;

  Sammanfattning : Opioider administreras ofta preanestetiskt till hund för att få patienten smärtlindrad och sederad. Vanliga biverkningar vid medicinering med dessa läkemedel är illamående och kräkningar. LÄS MER