Sökning: "djursjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet djursjukvård.

 1. 1. Akuta omvårdnadsåtgärder vid projektilskador hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin De Jong; Nanna Friman; [2020]
  Nyckelord :akut omvårdnad; djursjukvård; hund; projektilskada; skottskada; trauma; triage;

  Sammanfattning : Hundar med projektilskador utgör en relativt liten patientgrupp i Sverige. Det resulterar i en potentiell risk för att kunskap saknas hos djurhälsopersonal när det gäller det akuta omhändertagandet av dessa patienter, vilket är kritiskt eftersom denna patientgrupp kräver en snabb vård. LÄS MER

 2. 2. Narkotikaklassade läkemedel och propofol : rutiner för förvaring och hantering inom djursjukvården, samt dess följsamhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jeanette Andersson; Linnéa Edselius; [2020]
  Nyckelord :narkotikaklassade läkemedel; propofol; opioider; förvaring; veterinärmedicin; lagar; föreskrifter; djurklinik; djursjukhus; följsamhet; missbruk; stöld; läkemedelslagar; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Syftet med detta kandidatarbete var att undersöka hur lagar och föreskrifter för hantering och förvaring av narkotikaklassade läkemedel och propofol ser ut och hur dessa efterföljs på svenska djurkliniker. Målet var att granska den kliniska verksamhetens rutiner för förvaring, journalföring, uppföljning samt dess följsamhet. LÄS MER

 3. 3. Marsvinet som patient : omvårdnad och förberedande beteendeträning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofie Häggmark; Sofia Palm; [2019]
  Nyckelord :marsvin; omvårdnad; djursjukvård; djursjukskötare; beteendeträning; förstärkning; stress; narkos; hantering;

  Sammanfattning : Intresset för och ägandet av exotiska sällskapsdjur ökar varje år och därmed ökar även be-hovet av djursjukvård anpassad till dessa djurslag. Trots detta berörs exotiska sällskapsdjur väldigt lite i Sveriges djursjukskötarutbildning. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation kring avlivning som behandlingsalternativ : legitimerade djursjukskötares upplevelser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Hilda Hamilton; Rebecka Nilsson; [2019]
  Nyckelord :avlivning; kommunikation; compliance; djursjukskötare; utbildning;

  Sammanfattning : Kommunikationen med djurägare kring avlivning påverkar djurägarens compliance med den rekommenderade behandlingen, vilket gör det särskilt viktigt att kommunikationen kring behandlingen fungerar i fall som involverar djurskyddsaspekter. Inom yrket djursjukskötare finns en skyldighet att sätta djurets välmående och djurskyddsaspekter i första hand vilket kräver en god kommunikativ förmåga kring dessa ämnen. LÄS MER

 5. 5. Maropitants effekt och användningsområden hos katt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Magnusson; Ida Svensson; [2018]
  Nyckelord :antiemetika; Cerenia; maropitant; katt; illamående; kräkning; premedicinering;

  Sammanfattning : Med frågeställningen om maropitant regelmässigt bör ingå i premedicineringen av katt inför allmän anestesi som utgångspunkt, syftar studien till att med hjälp av vetenskaplig litteratur undersöka om fördelarna överväger nackdelarna vid administrering av maropitant vid premedicinering av katt. Syftet är också att undersöka vilka övriga effekter maropitant har vid administrering till katt. LÄS MER