Sökning: "djursjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet djursjukvård.

 1. 1. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonna Eriksson; Felicia Jonsson; [2022]
  Nyckelord :djuromvårdnad; hypotermi; journal; monitorering; postoperativ; PTR;

  Sammanfattning : Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad risk för infektioner och längre återhämtningstid. LÄS MER

 2. 2. Telefontriage inom svensk smådjurssjukvård : en enkätstudie om strategier och standardiserade protokoll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Wikström; [2022]
  Nyckelord :bedömning; beslutshjälpmedel; djursjukvård; erfarenhet; humanvård; patientsäkerhet; rekommendation; råd; standardisering; stöd; triageprotokoll; utbildning; yrkeskategorier;

  Sammanfattning : Telefontriage är en komplex arbetsuppgift som syftar till att ge patienter vård i rätt tid och att effektivisera flödet på akutmottagningen. Inom humanvården används ofta standardiserade protokoll för telefontriage som ett komplement till personalens egen kunskap och erfarenhet. LÄS MER

 3. 3. Behandling och omvårdnad av hundar inskrivna med akut hemorragiskt diarrésyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Matilda Grantz; Karin Johansson; [2022]
  Nyckelord :AHDS; diarré; djursjukvård; hemorragisk gastroenterit; HGE; hund; intensivvård; stationärvård;

  Sammanfattning : Akut hemorragiskt diarrésyndrom (AHDS) är ett sjukdomstillstånd hos hund som kännetecknas av blodiga diarréer och kräkningar. Sjukdomsförloppet kan eskalera fort och flera av de som drabbas kan behöva skrivas in för veterinärvård på djursjukhus. LÄS MER

 4. 4. Termochip för hästar : jämförelse med rektal temperatur och beteende vid mätning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :My Monto Zale; [2022]
  Nyckelord :beteende; chip; häst; häst-; microchip; sensor; temperatur; termochip;

  Sammanfattning : Temperaturmätning är vanligt förekommande inom djursjukvård för att ge en indikation på djurets hälsostatus. Vanligt är att temperaturen mäts rektalt men detta accepteras inte av alla patienter. LÄS MER

 5. 5. Syrgasburars arbetsluckor : påverkan på syrgaskoncentrationen och åsikter kring användandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Svensson; Linn Vennerholm; [2021]
  Nyckelord :djurhälsopersonal; djuromvårdnad; ergonomi; intensivvård; syrgasterapi;

  Sammanfattning : Patienter i behov av syrgas är frekvent förekommande på intensivvårdsavdelningar på svenska djursjukhus. Det finns flera metoder för administrering av syrgas till djur, varav en är syrgasburar. Metoderna för syrgasadministrering har olika för- och nackdelar. LÄS MER