Sökning: "djurskydd"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet djurskydd.

 1. 1. Läkemedelsverket återkallande av flunixin för behandling av livsmedelsproducerande djur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ulrika Holmquist; [2019]
  Nyckelord :Dietanolamin; DEA; flunixin; carcinogent;

  Sammanfattning : Flunixin är ett antiinflammatoriskt och smärtstillande veterinärläkemedel. Det har tillsammans med fyra andra veterinära läkemedel blivit återkallade för medicinering av livsmedelsproducerande djur inom EU. Syftet med litteraturstudien är att utreda vad som ligger bakom återkallandet och vilka risker dietanolamin utger. LÄS MER

 2. 2. Hur kan relationen mellan djurskyddsinspektören och djurhållaren förbättras?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Jennifer Johansson; [2018]
  Nyckelord :djurskydd; attityder; lagstiftning; länsstyrelse;

  Sammanfattning : För att säkerställa att djurskyddet ute på gårdarna i Sverige motsvarar kraven i nationell lagstiftning samt EU-lagstiftning utförs offentliga kontroller. Ansvaret för den offentliga kontrollen åligger landets 21 länsstyrelser. Jordbruksverkets uppgift är att vara med och samordna länsstyrelsernas arbete. LÄS MER

 3. 3. Förekomsten av mörkt, fast och torrt (DFD) nötkött i Sverige : faktorer som påverkar uppkomsten av kvalitetsdefekten

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Sanna Pasanen; [2018]
  Nyckelord :slakt; köttindustri; stressfaktorer; storboskap; köttkvalitet; nötkreatur; djurskydd;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar kvalitetsdefekten Dark, firm and dry (DFD) i nötkött. Det är ett tillstånd som uppkommer i slaktkroppen post mortem och gör köttet mörkt, fast och torrt. Defekten är ett resultat av en kraftig förbrukning av glykogen i skelettmuskulaturen innan slakt som en respons på kronisk eller långtidsstress. LÄS MER

 4. 4. Slakt i Guds namn - En kritisk granskning av djurskyddslagens förenlighet med artikel 9 EKMR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Zarén; [2018]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; Religionsfrihet; Religiös slakt; Djurskydd; European Court of Human Rights; Mänskliga rättigheter; Europakonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Religiös slakt påbjuds inom både islam och judendom. Gemensamt för dessa metoder är att djuret ofta slaktas utan föregående bedövning. Denna slakt är i Sverige förbjuden enligt 14 § djurskyddslagen (1988:534). Samtidigt stadgas i artikel 9 EKMR rätt till religionsfrihet. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av utbildningsmaterial inom djurskydd för naturbruksprogrammet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hanna Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :djurskydd; utbildningsmaterial; läromedel; naturbruksprogrammet;

  Sammanfattning : According to the European Commission, 90 % of the European citizen find animal welfare to be important. Consumers of animal products wants to know about animal welfare so that they can make conscious choices. LÄS MER