Sökning: "djurskyddskontroll"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet djurskyddskontroll.

 1. 1. Djurskyddshandläggares arbetssituation med avseende på trivsel, resurser och stress

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emily Morgan; [2016]
  Nyckelord :djurskydd; stress; ekonomi; djurskyddshandläggare;

  Sammanfattning : Sedan länsstyrelserna tog över ansvaret för de operativa djurskyddskontrollerna 2009 har flera förändringar skett. Antalet anmälningar och ingripanden från länsstyrelsen i form av djurförbud och förelägganden har ökat medan antalet personer som arbetar med djurskyddet har minskat och kontrollerna halverats. LÄS MER

 2. 2. Djurskyddskontroll av brakycefalt syndrom hos hund i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Caroline Jönsson Östregård; [2015]
  Nyckelord :brakycefali; brakycefalt syndrom; djurskyddskontroll; hundras; hundavel;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att definiera och beskriva begreppet brakycefalt syndrom hos hund, en sjukdom som orsakas av hundens trubbnosiga utseende. Även att arbeta fram förslag på hur länsstyrelsen skulle kunna utföra djurskyddskontroll av hundar med denna sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Bedömning av bedövningskvalitet i samband med slakt av laxfiskar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emma Johansson; [2015]
  Nyckelord :bedövningskvalitet; bedövning; avlivning; slakt; laxfiskar; lax; välfärd;

  Sammanfattning : Fiskkonsumtionen ökar världen över och i Sverige har årsproduktionen av matfisk ökat med 26 % mellan 2010 och 2013. Majoriteten av den svenskodlade matfisken består av olika sorters laxfiskar (Salmonidae). LÄS MER

 4. 4. Verifiering av djurskyddskontroll - en fallstudie från Gotlands län

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nathalie Joel; [2015]
  Nyckelord :djurskydd; djurskyddskontroll; djurskyddshandläggare; länsstyrelsen;

  Sammanfattning : I dagens animalieproduktion är djurvälfärden viktig. Medvetandet om sällskapsdjurens välbefinnande har också ökat. Allmänheten och konsumenter får allt större insikt om vikten av djurens välbefinnande och välfärd. LÄS MER

 5. 5. Djurskyddsanmälningar i Västra Götalands län – en undersökning av faktorer som bidrar till att en anmälan klassificeras som obefogad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Stephanie Kindbom; [2015]
  Nyckelord :djurskyddsanmälan; länsstyrelsen; djurskyddskontroll;

  Sammanfattning : Since 2009, the county administrative boards of Sweden are responsible for the enforcement of the nation’s animal welfare regulation. This entails receiving public complaints regarding maltreatment and neglect of animals. LÄS MER