Sökning: "djurvälfärd"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade ordet djurvälfärd.

 1. 1. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hugo Muhrbeck; [2019]
  Nyckelord :mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Sammanfattning : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. LÄS MER

 2. 2. Antibiotikaanvändning hos gris : en jämförelse mellan fyra länder och påverkande faktorer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nelly Carlsson; [2019]
  Nyckelord :antibiotika; användning; gris; Sverige; Tyskland; Danmark; USA;

  Sammanfattning : Antibiotika har varit och är fortfarande ett läkemedel av stor betydelse inom veterinärmedicinen och likaså inom humanmedicinen. Antibiotika är läkemedel som används för behandling och förhindrande av bakteriella infektioner. LÄS MER

 3. 3. Entreprenörer skapar värde i nya företag : en fallstudie av två företag som erbjuder hundpassning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Amanda Carlström; [2019]
  Nyckelord :bricolage; djurvälfärd; entreprenörskap; hundpassning; kontext; nätverk;

  Sammanfattning : Firms offer dog care service when owners are away for work or travel. Owners leave their dogs to these firms because they do not want to leave them alone for too long. The welfare of dogs in firms that offer dog care service depends on the environment where the dogs are kept. LÄS MER

 4. 4. CAE och juverhälsa : en översiktsbild över hur CAE påverkar juverhälsa och mjölkproduktion hos mjölkgetter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Matilda Kreutz; [2019]
  Nyckelord :CAE; mastit; celltal; mjölkproduktion; mjölksammansättning; get;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med kommersiell gethållning i Sverige är mjölk som används för ostproduktion. För att ha en bra produktion är det viktigt med friska djur, god juverhälsa och bra mjölkkvalitet. LÄS MER

 5. 5. The effects on animal welfare, production and economy when using feed blocks for sheep

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ebba Ekholm; [2019]
  Nyckelord :feed blocks; sheep; ewes; growing lambs; economy; welfare; health; production;

  Sammanfattning : Feed blocks are a feed product where certain ingredients are mixed together, to createa solid block. The goal is to provide the animals with a small supply of nutrients at atime, such as energy, protein and minerals. In large sheep countries like the UK, thefeed blocks fill a function under certain conditions. LÄS MER