Sökning: "dna i rättsväsendet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden dna i rättsväsendet.

 1. 1. DNA i statens förvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Mertens; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; DNA; DNA-profilering; DNA-profiling.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The securing at crime scenes of tissue samples that can be used for DNA-profiling is gaining increasing importance in criminal investigations, as well as in lawsuits. Thanks to the combination of refined genetic technologies and markedly improved means to compare DNA profiles detected at crime scenes with those stored in various forensic registries through computerized database searches, both Swedish and foreign individuals can rapidly be implicated as suspects in crime investigations. LÄS MER

 2. 2. Barnet som målsägande i brottmålsprocessen : Hur bemöts barnet av rättsprocessen och kommer barnets utsaga till sin rätt?

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anna Pettersson; [2013]
  Nyckelord :Barnet i brottmålsprocessen; barn som målsägande; brottmål; barnförhör;

  Sammanfattning : När ett litet barn har utsatts för övergrepp av en vuxen och detta har anmälts till polis, kommer barnet i kontakt med rättväsendet. Här inleds en process som är anpassad  och utformad efter vuxnas perspektiv. LÄS MER

 3. 3. DNA i Rättsväsendet : En granskning av rättsäkerhet och bevisvärdering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Fredrik Näsström; Andreas Roos; [2009]
  Nyckelord :Lagar och förordningar;

  Sammanfattning : Inom rättsväsendet har nyttjandet av DNA utvecklats enormt under de senaste 20 åren. Under mitten av 2009 publicerades en forskningsrapport som påvisade att DNA kunde tillverkas artificiellt och att inga idag vedertagna analysmetoder kunde särskilja fabricerat och genuint DNA. LÄS MER

 4. 4. Att inte kunna ge uttryck för sina känslor…- En studie i förhörsteknik i sexualbrottsmål mot barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bettina Bader; [2008]
  Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett av de värsta brotten man kan tänka sig, är så svår att utreda, att endast en tiondel av alla anmälda fall leder till åtal. Det är sexualbrott mot barn. Den skam och rädsla som barnet bär med när de har utsatts för detta brott, gör det ofta svårt att överhuvudtaget få barnet att berätta. LÄS MER

 5. 5. Fingeravtryckets roll inom kriminaltekniken, nu och i framtiden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Jenny Berglund; Lisbeth Gustafsson; [2006]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation;

  Sammanfattning : England var ett föregångsland som tidigt förstod fingeravtryckets styrkor och tillskrevdet som ett fullvärdigt bevis. Sverige var till en början avvaktande till den nyatekniken men redan 1924 föll den första domen som grundades på ett fingeravtryck. LÄS MER