Sökning: "dna-analys"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet dna-analys.

 1. 1. Samtyckets giltighet vid topsning för DNA-analys i brottsutredningar. Tolkning och analys av regeringsformen och rättegångsbalken.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikkaela Fridell; [2018-02-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I uppsatsen behandlas samtyckets giltighet när personer som inte är skäligen misstänkta för brott topsas med samtycke. Regler i regeringsformen och rättegångsbalken gås noggrant igenom och analyseras utifrån fyra juridiska tolkningsmetoder. Resultatet analyseras utifrån olika rättssäkerhetsaspekter. LÄS MER

 2. 2. The crucial combination of DNA polymerase, qPCR assay and background matrix

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Felicia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Quantitative PCR (qPCR) is a commonly used method today in the fields of molecular diagnostics, forensic and food analysis. The real-time measurements of amplification and quantification of specific DNA molecules is one of many reasons why qPCR is the method of choice. LÄS MER

 3. 3. DNA-analys och idemtifikation : En studie om olika metoder för DNA-analys som används för identifikation av mänskliga skelettdelar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Dzenana Pobric; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dispersal of young-of-the-year brown trout (Salmo trutta L.) from spawning beds : effects of parental contribution, body length and habitat

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Susanna Andersson; [2016]
  Nyckelord :egg stocking; electrofishing; SNP; dispersal distances; habitat preferences;

  Sammanfattning : Stocking of brown trout eggs Salmo trutta L. and construction of spawning beds are common measures in habitat restored streams. However, knowledge about how young-ofthe-year (YOY) trout disperse from stocking points and spawning beds, and how it relates to biotic and abiotic factors, are sparse. LÄS MER

 5. 5. Bevislättnadsregeln avseende identitet om släktskapsförhållandet kan styrkas med DNA-analys : en (o)möjlighet till familjeåterförening?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kattlin Sanchez Loarte; [2014]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; migrationsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER