Sökning: "do something better"

Visar resultat 1 - 5 av 334 uppsatser innehållade orden do something better.

 1. 1. Kontorsarbetares syn på den nya arbetsmiljön i hemmet : En kvantitativ studie om kontorsarbetares upplevelser av förändringen på arbetsmiljön vid distansarbete

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Oscar Olsson; [2022]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Distansarbete;

  Sammanfattning : When the covid-19 pandemic struck, most of those who work in offices in Sweden had to conduct their work from their homes. When the work is conducted from home, new problems can arise when the work environment no longer is limited to the physical office. LÄS MER

 2. 2. Sömn och omvårdnad : En tematisk litteraturstudie om främjande av sömn för inneliggande patienter

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Jacob Månsson; Linus Sundahl Djerf; [2022]
  Nyckelord :Sömn; sjukhuspatienter; sjukhus; omvårdnad; erfarenhet; interventioner; faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett grundläggande mänskligt behov, avgörande för återhämtning, och är precis som mat och syre något vi inte klarar oss utan. I stunder av sjukdom eller skada är sömn extra viktigt. Patienter inom slutenvården upplever ofta problem med sömnen. LÄS MER

 3. 3. Investigating Digitalization in German Real Estate : A Case Study within Real Estate Financial Products

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Sujit Kootala; [2022]
  Nyckelord :Digitalization; real estate; technology adoption; innovation;

  Sammanfattning : Real estate lags behind other industrial sectors in technology adoption and digitalization of its products and services. The current qualitative study looks at the digitalization efforts in a major German real estate firm – RealT Group. LÄS MER

 4. 4. Streamline the ski rental process using RFID technology : Develop a solution that optimizes the ski rental process and is designed after the customer´s and staff´s needs.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Hanna Lundgren; [2022]
  Nyckelord :Ski rental; Streamline; RFID technology; Human-centred design; Service design; Industrial design engineering; Skiduthyrning; Effektivisering; RFID; Användarcentrerad design; Service design; Teknisk design;

  Sammanfattning : Imagine you have booked a trip to the mountains and want to experience nature and the slopes. But unfortunately, you do not own your equipment and need to rent from a ski rental. As a customer, you then hope the rental process goes quickly, smoothly, and efficiently to avoid standing in long queues. LÄS MER

 5. 5. Lärdomar i en storskalig agil transformation ur ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Robert Holmgren; Lisa Krus; [2022]
  Nyckelord :agile transformation; business agility; lean-agile leadership; government agency; scaling agile; large-scale agile framework; SAFe; agil transformation; business agility; lean-agilt ledarskap; myndighet; storskaligt agilt; storskaliga agila ramverk; SAFe;

  Sammanfattning : I en mer komplex och föränderlig värld har organisationer svårt att hänga med och tillräckligt snabbt ta vara på möjligheter, hantera utmaningar samt leva upp till förändringar i kundernas krav. De behöver därför öka sin förmåga att snabbare anpassa sig till förändring, något som benämns som business agility. LÄS MER