Sökning: "dobermann"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet dobermann.

 1. 1. Kopparassocierad kronisk hepatit hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofie Djerf; [2019]
  Nyckelord :kopparassocierad; kronisk hepatit; cirrhos; koppar; ackumulation; koppartoxikos; hund; etiologier;

  Sammanfattning : Kronisk hepatit är relativt vanligt förekommande hos hund och kan orsakas av många olika etiologier, varav en är förhöjd upplagring av koppar i levern. Koppar är ett essentiellt spårämne som intas med födan. Fysiologiskt sker den främsta kopparupplagringen i levern och kopparöverskott utsöndras främst från kroppen via gallan. LÄS MER

 2. 2. Antiarytmiska effekter av prokainamid på hundens hjärta : vilka effekter har prokainamid på hundens hjärta och varför används den inte i större utsträckning vid behandling av ventrikulära arytmier på hund?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Wendy Kaissara Naufal; [2018]
  Nyckelord :prokain amid; arytmier; antiarytmisk effekt; hund;

  Sammanfattning : De vanligaste arytmierna hos hund och katt är ventrikulära takyarytmier. Arytmier orsakas ofta av ett underliggande tillstånd som till exempel hjärtsvikt, myokardiell inflammation, tarmomvridning eller pankreatit. Arytmier kan även orsakas av vissa läkemedel såsom anestetikum eller hjärtglykosider. LÄS MER

 3. 3. Karakterisering av genetiska riskfaktorer för dilaterad kardiomyopati hos hund

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sofia Jankulovska; [2017]
  Nyckelord :dilaterad kardiomyopati; hund; grand danois; newfoundlandshundar; genetisk associationsstudie; next-generation sequencing; digitalPCR; genetiska riskfaktorer; dilated cardiomyopathy; canine; grand danois; Newfoundlands dogs; genome-wide association studies; next-generation sequencing; digitalPCR; genetic risk factors;

  Sammanfattning : Dilaterad kardiomyopati (DCM), är en hjärtsjukdom som förekommer hos ett flertal hundraser. Etiologin är inte fastställd. Genetiska studier på hund visar att gener involverade i utvecklandet av DCM skiljer sig åt mellan olika hundraser. LÄS MER

 4. 4. Avvikande repetitiva beteenden hos hund : bakomliggande orsaker och konsekvenser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karin Rantén; [2015]
  Nyckelord :hund; stereotypi; tvångsbeteende; flanksugning; filtsugning; svansjakt; slickdermatit; dog; stereotypy; compulsive disorder; flank sucking; blanket sucking; tail-chasing; acral lick dermatitis;

  Sammanfattning : Stereotypier och tvångsbeteenden är relativt vanligt förekommande hos hundar. Exempel på några av dessa beteenden är flanksugning, filtsugning, slickdermatit, bita i luften, svansjakt och att stå som fastfrusen. Det finns oenigheter inom litteraturen om vad en stereotypi respektive ett tvångsbeteende är. LÄS MER

 5. 5. Kammararytmi hos hund : behandling – när och med vad?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Daniela Mirbt; [2015]
  Nyckelord :arytmi; ventrikulära extraslag; ambulatorisk elektrokardiografi; antiarytmika; hund; arrhythmia; ventricular premature contractions; ambulatory electrocardiography; antiarrhythmic; dog;

  Sammanfattning : Ventrikulära takyarytmier är den vanligaste typen av rytmrubbningar hos hundar. Ventrikulära extraslag (VES), när depolarisationen utgår från kammaren, är den mildaste formen. Flera VES på rad med en hög hjärtrytm kallas ventrikulär takykardi (VT) och kan utvecklas till livshotande kammarflimmer (VF) då inget blod pumpas ut i kroppen. LÄS MER