Sökning: "doctoral education"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden doctoral education.

 1. 1. THE ROAD FROM SALZBURG Translating European principles of Doctoral Education to local contexts

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl-Fredrik Ahlmark; [2019-07-08]
  Nyckelord :doctoral education; knowledge economy; Salzburg principles; Original research; employment market needs; translation; CUDOS mores; post-academic science; mode 1 and mode 2 production of knowledge;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate in what ways directors of doctoral education navigate and translate doctoral education norms from the European level to local contexts. In focus are the two norms of original research and wider labour market needs, enshrined in the Salzburg principles, adopted by the European University Association. LÄS MER

 2. 2. Gender peer effects in doctoral education: Evidence from Sweden*

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Lundin; [2018-10-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 3. 3. Religionsdiskursernas spridning : En studie om hur tidskriften Religion & Livsfrågor bidrar till att bekräfta och problematisera diskurser i religionskunskapsundervisningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Jesper Vackmyr; [2018]
  Nyckelord :didactics of religion; secularist discourse; spiritual discourse; Swedishness discourse; journal; Religion Life Questions [swe: Religion Livsfrågor]; religionsdidaktik; sekularistisk diskurs; andlig diskurs; svenskhetsdiskurs; tidskrift; Religion Livsfrågor;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to determine to which extent discourses identified within Swedish religious education also exists within the journal Religion & Livsfrågor [eng: Religion & Life Questions]. To what extent does the journal confirm their existence, are they problematized, and is there any way to avoid them? Previous research include mainly doctoral theses about discourses within the religious education in Sweden, as well as some research regarding the formation of the academic discipline didactics of religion. LÄS MER

 4. 4. Vad spelar det för roll? : Elevers uppfattningar om huruvida religionskunskapsläraren bör vara troende eller icke-troende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Jesper Vackmyr; [2017]
  Nyckelord :freedom of religion; teacher; students; perception; believer; non-believer; non-denominational; religionsfrihet; lärare; elever; uppfattning; troende; icke-troende; icke-konfessionell;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to determine the students’ perceptions regarding the teacher's religious positioning and what the students prefer. Another purpose is to show what the students say the result could be if the teacher gives away his or her religious positioning. LÄS MER

 5. 5. Läsförståelse + Medier = Läsutveckling? : Hur elevers läsförståelse kan utvecklas med hjälp av olika medier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Erica Franzon - Isaksson; Erika Hellberg; [2017]
  Nyckelord :Experience; Reading comprehension; Reading comprehension strategy; Medium; Motivation; Erfarenhet; Läsförståelse; Läsförståelsestrategi; Medium; Motivation;

  Sammanfattning : Forskning visar att medier är en central del i samhället eftersom information och underhållning medieras. Barn möter ofta olika typer av texter genom olika medier på fritiden och i skolan. Om elever får koppla sina tidigare erfarenheter till ny information, befästs deras kunskaper på en djupare nivå. LÄS MER