Sökning: "doctrine of double effect"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden doctrine of double effect.

 1. 1. 183 dagar eller sex månader? - Svensk beskattning av tjänsteresenärer med ett formellt respektive ekonomiskt arbetsgivarsynsätt i ett EU-rättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Huitfeldt; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; skatterätt; tax law; ekonomisk arbetsgivare; economic employer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish government has proposed introducing the concept of economic employer in Swedish tax law. The changes are proposed to take effect on 1 January 2021 and entail that some individuals, whose income was previously tax exempt due to the so called 183-day rule, now will be subject to Swedish income tax. LÄS MER

 2. 2. Eutanasi : Huruvida eutanasi är moraliskt tillåtligt inom samtida moralfilosofi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Ellinor Pettersson; [2019]
  Nyckelord :euthanasia; permissibility; moral philosophy; doctrine of double effect; the slippery slope-argument;

  Sammanfattning : Euthanasia has been subject of controversy since antiquity, but 3000 years later it still seems to be highly debated among contemporary ethicists and philosophers. The main purpose of this essay is to investigate under which circumstances euthanasia could be morally permissible, by highlighting and discussing the most debated objections against it. LÄS MER

 3. 3. Några problem vid beskattning av hybridinstrument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linus Wann-Hansson; [2013]
  Nyckelord :finansrätt; EU-rätt; skatterätt; skatteavtal; hybridinstrument; hybridbeskattning; kvalifikationskonflikt; ränta; utdelning; ränteavdrag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I en allt mer globaliserad värld präglad av konstant gränsöverskridande handel är det av yttersta vikt att beskattningen av gränsöverskridande transaktioner fungerar tillfredsställande. Detta gäller även de fall då avkastning på finansiella instrument korsar länders gränser. LÄS MER

 4. 4. Internprissättning av patent och FoU : samt bevisningsfrågor till följd av dokumentationskravet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Rätt och rättsfilosofiFilosofiska fakulteten

  Författare :Ida Walhagen; [2012]
  Nyckelord :internprissättning; patent; FoU; korrigeringsregeln; dokumentationskrav;

  Sammanfattning : As the globalization progresses, the matters of transfer pricing have become essential to multinational enterprises and tax administrations. For states it is important that the transfer pricing is correct to defend their tax base. Incorrect transfer pricing can also have dire effect on the enterprises. LÄS MER

 5. 5. Most-Favoured-Nation Treatment in an EC Tax Law Perspective - A Special Focus on the Principle's Effect on the Limitation on Benefits Clauses in Double Taxation Conventions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anitza Zester; [2005]
  Nyckelord :EG-rätt; Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Most-Favoured-Nation treatment has been a common feature in international economic relations for a long period of time. The principle provides for equal competitive opportunities between contracting states and has been a standard in the field of trade, investment and other areas of economic co-operation. LÄS MER