Sökning: "doctrine of justification"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden doctrine of justification.

 1. 1. Skadebegränsning och lojalitetsreciprocitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mattias Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; allmän rättslära; lojalitetsplikt; skadebegränsning; lojalitetsreciprocitet; rättsekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt finns bestämmelser om skadebegräsning 70 § köplagen. Att bedöma huruvida denna skadebegränsningsplikt ska gälla också utomobligatoriskt har genom åren vållat rättsvetenskapsmännen vissa bekymmer. Denna framställning har till syfte att undersöka och klargöra innebörden av skadebegränsningsplikten i svensk rätt. LÄS MER

 2. 2. Humanitarian Intervention in History - An Analysis of the Historical Evolution of the Doctrine

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mikaela Gisslén; [2018]
  Nyckelord :International Law; Legal History: Humanitarian Intervention; Just War Tradition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Våldsförbudet i artikel 2.4 i FN- stadgan är en av de viktigaste reglerna inom internationell rätt, det finns bara två undantag till regeln. Det pågår dock en diskussion gällande ifall humanitär intervention ska anses som ytterligare ett legalt undantag till våldsförbudet. LÄS MER

 3. 3. The question of finding a merciful God : Understanding Martin Luther's relation to metaphysics and ontology

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anna Myrén; [2017]
  Nyckelord :Luther; metaphysics; ontology; doctrine of justification; Mannermaa; Juntunen; themes; structures of thought; theologia crucis; deus absconditus;

  Sammanfattning : Abstract “The question of finding a merciful God. Understanding Martin Luther’s relation to metaphysics and ontology” Myrén, Anna. 2017, Master’s Thesis, 30 credits. E-mail: [email protected] LÄS MER

 4. 4. Inkomstskatterättslig proportionalitetsbedömning - Proportionalitetsbedömningar av nationella inkomstskattereglers förenlighet med EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Stoltz; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; proportionalitetsprincipen; proportionalitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett medlemskap i EU har stor rättslig betydelse för medlemsstaterna, inte minst på den direkta beskattningens område. Framför allt påverkar EU-rätten den direkta beskattningens område genom EUD:s rättspraxis där nationella inkomstskatteregler beslutats vara oförenliga med bestämmelserna om fri rörlighet för varor, personer, tjänster eller kapital. LÄS MER

 5. 5. Man skall inte skjuta sparvar med kanoner - En analys av den unionsrättsliga proportionalitetsbedömningen på den direkta beskattningens område

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mira Hörtnagl; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; EU-rätt; EU law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : An EU accession involves far-reaching legal consequences on a national level. Nevertheless, the sovereignty of the member states has remained relatively unrestricted in the area of direct taxation. The Union has no remit of competence in the area and the Member States therefore enjoy exclusive competence when it comes to direct taxation. LÄS MER