Sökning: "document digitalization"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden document digitalization.

 1. 1. Matematiklärares användning av lärplattformar vid bedömning : En undersökning av gymnasielärares arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Andreas Bölin; Erik Tingsborg; [2019]
  Nyckelord :digital learning platforms; Learning Management System; Student Information System; assessment; teacher’s perspective; digitalization; lärplattform; Learning Management System; Student Information System; bedömning; lärarperspektiv; digitalisering;

  Sammanfattning : Svenska skolan digitaliseras och fler skolor använder digitala lärplattformar för att hantera allt ifrån administrativa sysslor till kommunikation kring specifika uppgifter mellan lärare och elev. Dessa lärplattformar följer inga statliga direktiv eller kravspecifikationer, utan utformning styrs av skolledningens uttryckta behov. LÄS MER

 2. 2. Automatisering av aktiv lyssnare processen inom examensarbetesseminarium : En utökning av lärplattformen Canvas

  Kandidat-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Karim Kuvaja Rabhi; [2019]
  Nyckelord :Canvas RESTful API; Ruby; automatization; digitalization; active listener; Canvas RESTful API; Ruby; automatisering; digitalisering; aktiv lyssnare;

  Sammanfattning : I dagsläget när studenter från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) ska genomföra en examensarbetspresentation ska det finnas aktiva lyssnare på plats. Aktiva lyssnare är andra studenter som också utför examensarbeten och som lyssnar på presentationen och ställer frågor. LÄS MER

 3. 3. Gamification – The solution for a sustainable society?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Patrik Björk; Olivia Zandin; [2019]
  Nyckelord :Gamification; public organization; municipality; strategic communication; digitalization; innovation; citizen engagement; dialogue; marketing communication; City Points; participatory budget; offentliga organisationer; kommuner; digital strategisk kommunikation; digitalisering; medborgerligt engagemang; medborgardialog; deltagande budget; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den offentliga sektorn står inför utmaningar när det kommer till digitalisering och medborgare har höga förväntningar på att den offentliga sektorn ska vara effektiv och erbjuda högkvalitativ service. År 2018 tilldelades den portugisiska kommunen Cascais ett pris från organisationen World Summit Awards för sin digitala plattform City Points Cascais inom kategorin, Digital Innovation in Government and Citizen Engagement. LÄS MER

 4. 4. När det maskinella ersätter det mänskliga : Digitaliseringens effekter på Försäkringskassan i Borås stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Niclas Rashid; Shend Grajqevci; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; e-förvaltning; försäkringskassan; tjänstemän; offentlig myndighet; automatiserade system; Borås; verksamhetsförändring;

  Sammanfattning : Digitalisering är ett nytt fenomen och introducerades in till offentliga myndigheter vid 1970-talet. Med digitaliserade system kan de offentliga myndigheterna reformera sig till en mer effektiv, och komplett myndighet. De kan då utföra sina uppgifter med högre kvalité och kortare tidsintervaller. LÄS MER

 5. 5. Comparative study of table layout analysis : Layout analysis solutions study for Swedish historical hand-written document

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Xusheng Liang; [2019]
  Nyckelord :layout analysis; pattern recognition; document digitalization; table layout extraction; transfer learning; machine learning; image processing; Hessian filter; Gabor filter;

  Sammanfattning : Background. Nowadays, information retrieval system become more and more popular, it helps people retrieve information more efficiently and accelerates daily task. LÄS MER