Sökning: "document digitalization"

Visar resultat 11 - 15 av 22 uppsatser innehållade orden document digitalization.

 1. 11. Internet of Things påverkan på informationsflödet : En fallstudie på Saab Training & Simulation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Nathalie Käll; Rebecca Fransson; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things; IOT; Information; Informations flow; Communication; Communication flow; RFID; Sensor; Industry 4.0; Internet of Things; IOT; Information; Informationsflöde; Kommunikation; Kommunikationsflöde; Radio-frequency identification; RFID; Sensor; Industry 4.0;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar att studera hur Internet of Things skulle kunna integreras för att minska potentiella brister i informationsflödet hos tillverkande företag. För att möjliggöra detta formulerades två forskningsfrågor:  Hur är informationsflödet utformat hos ett tillverkande företag med högt anpassade kundprocesser?  Vilka möjligheter ger Internet of Things för att minska potentiella brister i informationsflödet?  Metod: En förundersökning gjordes för att ge författarna en bild av studiens problemområde. LÄS MER

 2. 12. IN DIGITALIZATION WE TRUST ? : An exploration of the impact of digitalization on the trustworthiness of the leader in Dutch start-ups from the perspective of managers and employees

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Zeynep Cetrez; Primo Van Dam; [2018]
  Nyckelord :Trust in Leadership; Digitalization; Leadership; Trust; Trustee; Start-ups;

  Sammanfattning : This thesis examines what impact digitalization can have on the trustworthiness of the leader through the lens of managers and employees in Dutch start-ups. The study explores the intersection set of trust, leadership and digitalization. LÄS MER

 3. 13. Enhancing the person-centered care system through digital communication tools by applying a user-centered approach to a hospital environment

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Daniel Selleby; [2018]
  Nyckelord :User-centered design; Contextual design; Communication theory; Healthcare; Person-centered care;

  Sammanfattning : Digital technologies are becoming increasingly common tools in our daily lives. We use it for finding information, but also to communicate with people all over the world. With a vision to strengthen Swedish healthcare's digital resources, Sweden has made major efforts in this area. LÄS MER

 4. 14. Upplev Göteborg! : Fallstudie om ett digitalt redskap hos Göteborg & Co

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ellen Hansson; Viktoria Viding; [2018]
  Nyckelord :Destination Marketing Organizations; destination development; destination marketing; destination branding; online marketing; digitalization; devices; tourism; Destination Marketing Organizations; destinationsutveckling; destinationsmarknadsföring; destinationsvarumärke; onlinemarknadsföring; digitalisering; redskap; turism;

  Sammanfattning : Digitala redskap är nu för tiden en vanlig strategi inom marknadskommunikation och destinationsutveckling. Trots detta är litteratur i ämnet begränsad. Därför har denna studie strävat mot en fördjupad förståelse för Göteborg & Co:s digitala redskap Evenemangskalendern. LÄS MER

 5. 15. Dagens "skräp", framtidens skatter : En undersökning om hur Kungliga biblioteket samlar in, ordnar och tillgängliggör sin samling av vardagstryck

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lina Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Printed ephemera; Classification; Cataloguing; Information organization; Digitization; Legal deposit of books; etc.; Efemärt tryck; Klassifikation; Katalogisering; Digitalisering; Pliktexemplar;

  Sammanfattning : The aim of this two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies is to investigate how the National Library of Sweden collects, arranges and provides access to its collection of printed ephemera. As a comparison, the thesis also looks at how Lund University Library is working with the same tasks. LÄS MER