Sökning: "document digitalization"

Visar resultat 16 - 20 av 22 uppsatser innehållade orden document digitalization.

 1. 16. Dagens "skräp", framtidens skatter : En undersökning om hur Kungliga biblioteket samlar in, ordnar och tillgängliggör sin samling av vardagstryck

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lina Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Printed ephemera; Classification; Cataloguing; Information organization; Digitization; Legal deposit of books; etc.; Efemärt tryck; Klassifikation; Katalogisering; Digitalisering; Pliktexemplar;

  Sammanfattning : The aim of this two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies is to investigate how the National Library of Sweden collects, arranges and provides access to its collection of printed ephemera. As a comparison, the thesis also looks at how Lund University Library is working with the same tasks. LÄS MER

 2. 17. IMPLEMENTERING AV BIM VID MATERIALDOKUMENTATION : EN GRANSKNING AV MILJÖCERTIFIERINGS UTVECKLING

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erika Lennartsson; Eleonor Johansson; [2017]
  Nyckelord :BIM; coordination; Documentation of materials; Green building; LEED; Miljöbyggnad; Svanen;

  Sammanfattning : Purpose: The study relies upon the development of green buildings due to an increased level of acknowledgement of environmental impacts, caused by the building industry. Building materials are one big factor that have a negative impact on the environment. LÄS MER

 3. 18. Mellanchefer som dubbelagenter - En kvalitativ studie av mellanchefers roll som meningsskapare och meningsgivare i en förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sofia Kappelin; Rebecca Hjerpe; [2017]
  Nyckelord :leadership; change; sensemaking; sensegiving; change process; communication; middle managers; change communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : In a constantly changing world with digitalization and multiple channels for consumers to explore and purchase new things through, a need for change in business has occurred for many companies. External pressure sets new demands for organisations to meet and the need for knowledge of organisational change and how to execute it has grown. LÄS MER

 4. 19. BIM 360 field - Effektivisering av kvalitetsprocessen i produktionsskedet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Adam Sjögren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BIM-software programs are getting more frequently used in the construction business. Digitalization of the quality process might be necessary to firmly document the quality inspections for the customer’s satisfaction. LÄS MER

 5. 20. Frames in a social movement for safe public spaces : Problems meeting new solutions

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :David Karlström; [2017]
  Nyckelord :safe public spaces; social movement; frames; women;

  Sammanfattning : Safety in public spaces has become an issue of increased concern and attention in India, after incidents of sexual harassment and violence against women. The need for safe public spaces was formulated in the civil society in New Delhi and can be described as a social movement. LÄS MER