Sökning: "document digitalization"

Visar resultat 16 - 18 av 18 uppsatser innehållade orden document digitalization.

 1. 16. Digitalisering och automatisering av revisionen : Hur kan den påverka samt hanteras av branschen?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Andersson; Tim Engström; [2016]
  Nyckelord :Future of auditing; continuous auditing; digitalization; automation; Framtidens revision; löpande revision; digitalisering; automatisering;

  Sammanfattning : I den rådande ekonomiska miljön tenderar företag att använda sig av IT-system i högre utsträckning för att dokumentera och processa affärstransaktioner. Digitalisering ses som en drivkraft till de mest grundläggande och långsiktiga förändringarna i samhället och Digital i realtid ses som en viktig trend de kommande 10-20 åren för redovisnings- och revisions-branschen. LÄS MER

 2. 17. IT styrning och modulär IT arkitektur En studie om hur utformningen av IT styrning En studie om hur utformningen av IT styrning

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Tomas Vo; [2015-10-16]
  Nyckelord :IT styrning; IT arkitetur; modulär arkitektur; moduläritet; modulär systemteori; IT alignment; IT flexibilitet;

  Sammanfattning : As the development of digitalization keeps advancing rapidly, the dependency of organisations onIT and its utilization has given rise to a stronger focus on IT governance which is practiced byorganisations with an aim to make IT support the corporate goals. There is a strong ambition amongall organisations to have their business aligned with the IT, a phenomenon called IT alignment,something IT leaders and the management find challenging. LÄS MER

 3. 18. Digitalizing World Culture. Modes of Digitalization within the Museum of World Cul-ture

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andreas Henriksson; [2008-10-14]
  Nyckelord :The Museum of World; ActorNetwork Theory; digitalization; John Law; recent museum trends;

  Sammanfattning : The thesis investigates the renovation of outdated museum objects through the use of digital media and argues that this process is mirrored in two recent trends within the museum world, namely re-enchantment and digital databases. Influenced by Actor-Network Theory, the thesis asks 1. LÄS MER