Sökning: "document digitalization"

Visar resultat 6 - 10 av 24 uppsatser innehållade orden document digitalization.

 1. 6. Comparative study of table layout analysis : Layout analysis solutions study for Swedish historical hand-written document

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Xusheng Liang; [2019]
  Nyckelord :layout analysis; pattern recognition; document digitalization; table layout extraction; transfer learning; machine learning; image processing; Hessian filter; Gabor filter;

  Sammanfattning : Background. Nowadays, information retrieval system become more and more popular, it helps people retrieve information more efficiently and accelerates daily task. LÄS MER

 2. 7. Efficiency evaluation of digitalization

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Diego Leon; Viktor Meyer; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; efficiency; evaluation; healthcare; automation; document management; Digitalisering; effektivitet; utvärdering; sjukvård; automatisering; dokumenthantering;

  Sammanfattning : The concept of digitalization has become more and more prevalent due to the unprecedented computational power of our current digital machines. Swedish healthcare has been focusing on digitalization in the form of e-health during the last decade and the amount of digital services is rapidly increasing. LÄS MER

 3. 8. ATT LEDA OCH STYRA FÖR DIGITALT LÄRANDE En fallstudie om upplevda förutsättningar för digitalisering och lärande i offentlig verksamhet

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sabine Cervin; Christian Nordén; [2018-07-04]
  Nyckelord :Digitalisering; lärande; kommunikation; verksamhetsstyrning; organisationsförändring; E-governace; E-leadership; digital kompetens;

  Sammanfattning : An environment that offers and assumes digital services and digital management solutions that have previously been done in an analog way, also demands an in-creased understanding of the challenges of digitalization in public-sector (Regeringen, 2018). Furthermore it requires that individuals that use digital re-sources have the qualifications and conditions needed. LÄS MER

 4. 9. Världsbäst i digitalisering? : En explorativ fallstudie om den pågående digitaliseringsprocessen av den svenska skolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Joakim Andersson; Viggo Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; styrdokument; handlingsplan; pedagogik; undervisning; läromedel; TPACK;

  Sammanfattning : Swedish society is constantly evolving and growing into higher levels of digitalisation. The school system plays an important part in creating a nationwide competence regarding the proper use of digital tools, by growing alongside the society as a whole. LÄS MER

 5. 10. Kan lean stödja implementering av digitala lösningar? : digitalisering i små och medelstora (SME) företag

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Reem Saleh; [2018]
  Nyckelord :Lean; digitalization; standardization; production; efficiency; Lean; digitalisering; standardisering; produktion; effektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att dels undersöka vilken inverkan som implementeringen av Lean har på införandet av ett digitaliserade arbetssätt på företaget Saltå Kvarn men även att föreslå vilka typer av metoder som har en digitaliseringspotential. Målet med att införa digitaliserade metoder är att förstärka och stödja det redan påbörjade arbetet inom Lean där syftet är att ta vara på medarbetarnas kompetens samtidigt som att effektivisera verksamheten. LÄS MER