Sökning: "documentary performing arts"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden documentary performing arts.

 1. 1. ATT VARA VERKLIGHETENS TOLK - Estetik, politik och gestaltningen i dokumentär scenkonst

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Johnna Arlid; [2021-11-17]
  Nyckelord :Culture; documentary performing arts; Documentary theatre; Aesthetics; Politics; Authenticity; Identification; Democracy; Post-democracy; Agonism;

  Sammanfattning : The 2013 Culture Programme for Gothenburg City together with Sweden’s national cultural policy objectives shows grand expectations on art and culture to contribute to growth, social progress, and democracy. Simultaneously, arts intrinsic value is highlighted in these objectives, a value also discussed to a great extent in contemporary debate on culture. LÄS MER

 2. 2. Konsten att ge feedback I ensemble och till ensemblesångare - en kvalitativ studie om ensemblelärares arbete med feedback på estetiska programmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Isabelle Juhlin; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; ensemble; estetiska programmet; feedback; musikpedagogik; sång; utbildningsvetenskap assessment; educational science; high school; music education; vocals; music programme; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Under många år av studier inom musik har jag som sångare upplevt att jag sällan får samma konkreta feedback som andra instrumentalister i ensemblesammanhang. Många sångare med liknande erfarenheter verkar ha upplevt samma sak. LÄS MER

 3. 3. SINNLIG (sensuous) in Beijing : towards an Artistic Ethnography

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Back Åsa; [2018]
  Nyckelord :place; encounter; senses; movement; artistic ethnography; documentary theatre; self and other; exoticism; representation; authenticity; freedom of expression; artistic freedom; China; Chinese theatre; plats; möte; sinnen; rörelse; konstnärlig etnografi; dokumentär teater; exotism; representation; autenticitet; yttrandefrihet; konstnärlig frihet; Kina; kinesisk teater;

  Sammanfattning : Projektet bygger på åtta veckors fältarbete på en oberoende teater i Peking våren 2017,baserat på antropologisk och konstnärlig metod. Det är ett försök att utveckla begreppet konstnärlig etnografi, samt tillämpa det praktiskt. LÄS MER

 4. 4. Many Memories, Many Stories : Participatory Music Project for Elderly People with Dementia – Music Pedagogical Applications for Elderly Care

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Krista Pyykönen; [2013]
  Nyckelord :music pedagogy; elderly people; improvisation; violin; musikpedagogik; äldre människor; improvisation; violin;

  Sammanfattning : ”Many  Stories,  Many  Memories” was a participatory creative music project carried out in collaboration with three professional musicians, a group of seven senior residents and the occupational therapist of “Suomikoti”-elderly home in Stockholm, February 20th – March 21st 2013 . The aim of the project was to build community feeling, participation and operation for the elderly people with dementia by intervening musically in their everyday lives. LÄS MER