Sökning: "dog attacks"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden dog attacks.

 1. 1. Hundangrepp på betesdjur - lösspringande hundar som problem inom naturvårdsbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Milene Björkman Ekdahl; [2021-11-29]
  Nyckelord :dog attacks; livestock; grazing; nature conservation; semi – natural pastures;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motlandskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Bosniers berättelser om krigs- och folkmordstraumat : Intervjustudie med bosnier i Sverige om kriget i Bosnien-Hercegovina och folkmordet i Srebrenica

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann-Charlotte Lundquist; [2020]
  Nyckelord :war and genocide traumatization; affecting factors; manageable strategies; krigs-och folkmordstrauma; påverkansfaktorer; hanterbara strategier;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur bosnier i Sverige har hanterat krigs- och folkmordstrauma med fokus på händelseutvecklingen i Bosnien-Hercegovina under 1990-talet. Med utgångspunkt i intervjuer med bosnier i Sverige, som överlevde kriget. Med hjälp av en analytisk modell av Suzanne Kaplan, analyseras hur överlevarna minns folkmordet och kriget. LÄS MER

 3. 3. PTSD hos hund : en enkätstudie om psykiskt trauma hos hund

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Caroline Alupo; [2017]
  Nyckelord :canis familiaris; ethology; canine PTSD; post-traumatic stress disorder; dog psychology;

  Sammanfattning : Canine post-traumatic stress disorder (PTSD) is a subject in need of scientific attention, as dogs suffer greatly from traumatisation. Previous animal studies prove the disorder not only to be a human phenomenon. LÄS MER

 4. 4. Störningar i ledarhundens arbete : Orsak och konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Isabelle Åman; [2016]
  Nyckelord :Aggressivitet; domesticering; ledarhund; signalering;

  Sammanfattning : Aggressivitet är ett vanligt förekommande beteende hos många arter och kan signaleras via både vokalisering och visuella signaler. Beteendet kan grunda sig i exempelvis dominans, konkurrens om en partner eller på att individen försvarar en resurs eller ett revir. LÄS MER

 5. 5. Idiopatisk epilepsi hos hund : en beskrivning av sjukdomen och predisponerande faktorer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Linnea Andersson; [2015]
  Nyckelord :idiopatisk; epilepsi; hund; ras; kön; idiopathic; epilepsy; dog; breed; gender;

  Sammanfattning : Epilepsi utgör den vanligaste kroniska neurologiska sjukdomen hos hund med en uppskattad prevalens på 0,5-5,7 % beroende på ras. Sjukdomen karakteriseras av återkommande epileptiska anfall som tar sig olika uttryck beroende på vilken del av hjärnan som påverkas. LÄS MER