Sökning: "dog-assisted interventions"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden dog-assisted interventions.

 1. 1. Hundars påverkan på äldres hälsa relaterat till ensamhet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karl Engdahl; Maria Bogedal Öholm; [2023]
  Nyckelord :Dogs; Elderly; Health; Human-Animal Interaction; Loneliness; Ensamhet; Hundar; Hälsa; Interaktion mellan människa och djur; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär tio procent av Sveriges befolkning har rapporterat känslor av ensamhet. Det är ett utbrett problem, särskilt bland äldre och beskrivs öka risken för bland annat depression, suicidalitet, kardiovaskulär sjukdom samt generell mortalitet. LÄS MER

 2. 2. Hunden - en läkande länk : En litteraturstudie om hundars koppling till barns välbefinnande.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Klara Lindström; Julia Sten; [2023]
  Nyckelord :dog-assisted interventions; social work; children s well-being.; hundassisterade insatser; socialt arbete; barns välbefinnande;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to investigate, through a literature review, how children are affected in an environment with dogs in social work and in what way. The overview study focuses on two main questions: What is the dog's influence on the child's well-being? And in what ways and in what contexts can the dog be a tool in working with children in social work? To gather empirical evidence, the authors performed a review study in which seven articles were retrieved using the databases OneSearch, Social Services Abstracts and Academic Search Premier. LÄS MER

 3. 3. Canine-assisted occupational therapy interventions : - a scoping study

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för rehabilitering

  Författare :Hanna-Leena Niiranen; [2023]
  Nyckelord :Animal-assisted; dog-assisted; dog therapy; Occupational science;

  Sammanfattning : Background: Animal Assisted Therapy has increased within occupational therapy.Occupational threapists may use animals within the profession, but the description of how these occupational therapy interventions are conducted is missing.Aim:This scoping study explored how canine assisted occupational therapy is described and conducted. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeuters Upplevelser Och Erfarenheter Av Hundassisterad Terapi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lovisa Svahn; Lina Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Animal-assisted therapy; dog-assisted therapy; physiotherapy; rehabilitation; habilitation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Djur har sedan länge använts för terapeutiska syften och under 1900-talet växte djurassisterad terapi fram. Hundar anses vara lämpliga terapidjur då de uppvisar beteenden som människor kan tolka tillmötesgående och kravlösa. LÄS MER

 5. 5. Med hunden som kollega : En explorativ studie om hur sociala tjänstehundar kan användas i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Daniella Holmström; [2021]
  Nyckelord :Social service dog; Dog assisted interventions; social work; social support; Social tjänstehund; Hundassisterade insatser; socialt arbete; socialt stöd;

  Sammanfattning : Examinationsarbetet syftade till att, utifrån utbildade sociala tjänstehundförares perspektiv, utforska hur utbildade sociala tjänstehundar används i olika områden av socialt arbete. Vidare syftade undersökningen till att undersöka vilka för- och nackdelar utbildade tjänstehundförare upplever med hundassisterat socialt arbete. LÄS MER