Sökning: "dogs oF the dow"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden dogs oF the dow.

 1. 1. Can You Trust Investment Strategies? : An Empirical Study of Five Easily Available Investment Strategies Suitable for All Investors

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Strand; Emilia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Investment strategies; The Magic Formula; Dogs of the Dow; Graham Screener; Net- Nets; Piotroski’s F_Score; Risk-Adjusted Return; Three-Factor Model.;

  Sammanfattning : This study examines the Swedish Stock Exchange during the time period of 1998-2016. Where the purpose is to investigate and compare five different investment strategies to see if these investment strategies can create excess return on their investments, after adjustment for risk. LÄS MER

 2. 2. Myten om den effektiva marknaden? : Empirisk studie av ”Dogs of the Dow”-strategin och investeringar i stabila utdelningsbolag på Stockholmsbörsen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Per Andreassen; Niklas Nohlgren; [2018]
  Nyckelord :”Dogs of the Dow”; efficient market; dividend yield strategy; portfolio management; Stockholm Stock Exchange; stable dividend payouts.; ”Dogs of the Dow”; effektiv marknad; utdelningsstrategi; portföljförvaltning; Stockholmsbörsen; stabila utdelningsbolag.;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Investerare har försökt slå marknaden så länge kapitalmarknader har funnits. En investeringsstrategi som använts är ”Dogs of the Dow”. Investeringsstrategin bygger på att investera i de bolagen med högst utdelningsandel. LÄS MER

 3. 3. Dividend yield strategies in Sweden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Chvojka; David Lovén; [2018]
  Nyckelord :Dogs of the dow; dividend yield investment strategy; portfolio management;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dogs of the Dow: En investeringsstrategi applicerad på Storbritanniens aktiemarknad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Peder Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Dogs of the Dow; Direktavkastning; Treynors index; Sharpekvot; FTSE-100; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna undersökning har med hjälpt av investeringsstrategin Dogs of the Dow testat om det går att uppnå en riskjusterad överavkastning på Storbritanniens aktiemarknad under perioden 2002–2017. Detta trots att den effektiva marknadshypotesen motsätter sig överavkastning på aktiemarknaden. LÄS MER

 5. 5. Skäller hundarna högt i Sverige? En undersökning av Dogs of the Dow-strategin på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fredrik Johansson; Viktor Johansson; [2017-07-04]
  Nyckelord :Dividend yield; Dogs of the Dow; excess return; market overreaction; OMXS30; risk; tax and transaction costs;

  Sammanfattning : The aim of this study is to re-examine the performance of the investment strategy proposed by John Slatter in 1988 called Dogs of the Dow on the Swedish stock market. The investment strategy of picking the 10 stocks with the highest dividend yield has been a popular strategy that promises large abnormal returns. LÄS MER