Sökning: "doktor uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden doktor uppsats.

 1. 1. Man vill bli älskad : En litterär analys av manlighet i Doktor Glas och Gregorius

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Sörbrand; [2019]
  Nyckelord :Doktor Glas; Hjalmar Söderberg; Gregorius; Bengt Ohlsson; Maskulinitet; Manlighet; Litteratur; Sekelskiftet 1900;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en litterär analys gjorts av maskuliniteter i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas och Bengt Ohlssons Gregorius. Uppsatsen har avgränsats till att enbart studera karaktärerna Glas och Gregorius. Den teori som främst använts är R. LÄS MER

 2. 2. "Du skall icke fråga!" : Opålitligt berättande i Doktor Glas av Hjalmar Söderberg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Rachel Namakula Joy; [2017]
  Nyckelord :Unreliable Narration in Doktor Glas by Hjalmar Söderberg;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om doktor Glas i Hjalmar Söderbergs roman med samma namn är en opålitlig berättare. Detta görs genom att undersöka varför, hur och vad han skriver. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesprofilering av svensk sparris : en kvalitativ studie om hur svenska sparrisodlare profilerar sin produkt och verksamhet ur ett varumärkesperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emelie Sundin; [2017]
  Nyckelord :varumärke; varumärkespyramiden; svensk sparris; Asparagus officinalis;

  Sammanfattning : Odlingssäsongen för grön sparris i Sverige sträcker sig från mitten av april fram till midsommar. I dagligvaruhandeln finns dock importerad färsk sparris att tillgå året runt och svenska sparrisodlare upplever ett konkurrenstryck under den svenska säsongen. LÄS MER

 4. 4. Visuell kommunikation : En studie om könsneutralt mode

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nikola Ameli; Isabela Schachinger; Natela Khrikina; [2017]
  Nyckelord :Gender neutral clothing; Blurred gender lines; Concept; Fashion industry; Message; Communication; Könsneutral; Könsöverskridande; Koncept; Stereotyp; Modebranschen; Budskap; Kommunikation;

  Sammanfattning : Hur kan modeföretag genom sin kommunikation leva upp till sina koncept om könsneutralt mode? Under en längre tid har en debatt kring könsroller och könsuppdelning pågått, och modebranschens sätt att skildra män och kvinnor har kritiserats hårt. Modet framhäver vad som skiljer sig mellan det manliga och det kvinnliga alltmer, samtidigt som fler modeföretag börjar förmedla koncept om könsneutralt mode. LÄS MER

 5. 5. Hitta ut : Ett svenskt folkhälsoprojekt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Erik Thorsson; [2015]
  Nyckelord :Hitta ut; folkhälsa; friskvård; fysisk aktivitet; FaR.;

  Sammanfattning : ABSTRACTThorsson, E. 2015. Hitta ut – Ett svenskt folkhälsoprojekt. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. LÄS MER