Sökning: "doktrin som rättskälla"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden doktrin som rättskälla.

 1. 1. Uthyrning av bostadsrättslägenhet i andra hand : Föreligger skäl eller befogad anledning att vägra samtycke?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Fahlblom; [2019]
  Nyckelord :Andrahandsuthyrning; Rättsvetenskap; Bostadsrätt; Bostadsrättsförening;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka gällande rätt mellan bostadsrättsinnehavare och andrahandshyresgäst i samband med uthyrning i andra hand inom bostadsrättsföreningar. Metoden för uppsatsen var rättsdogmatisk metod vilket innebär att de fyra rättskällorna doktrin, förarbeten, lagstiftning och praxis beaktas. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas avtalsmekanismen av digitaliseringen? - Särskilt om artificiell intelligens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Haris Gusic; [2018]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the ways that the Swedish Contracts Act on the formation of contracts is affected by the increasing digitalization in our society. The study also aims to investigate how the increased use of AI, which in some ways is closely correlated to digitalization, effects the formation on contracts. LÄS MER

 3. 3. Framskjutna militärbaser eller semesterparadis? - En undersökning av huruvida militariserandet av artificiella öar utgör ett hot om våld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexander Blom Vigsø; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the last couple of years, China has raised artificial islands in a disputed area in the South China Sea where multiple states assert sovereign claims. The islands have been equipped with, among other things, airfields, hangars, communication facilities, stationary weapons and other military equipment. LÄS MER

 4. 4. Lojalitetsplikten och Draft Common Frame of Reference - Europeiska akademikers inverkan på svensk avtalsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Albin Hellberg; [2016]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Lojalitetsplikt; Lojalitetsprincipen; DCFR; Draft Common Frame of reference; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lojalitetsplikten är en rättsprincip inom framför allt avtalsrätten som i stort innebär att en part i viss utsträckning även ska tillvarata sin motparts intressen så att denne inte lider skada. Lojalitetsplikten gäller både före, under och efter avtalsförhållandet, men vilka rättsföljder som följer när en part inte uppfyller lojalitetsplikten är oklart och beror på olika faktorer, som till exempel vilken typ av avtal det handlar om, hur långvarigt avtalsförhållandet är och har varit samt övriga omständigheter. LÄS MER

 5. 5. Finansiell rådgivning : Intressekonflikters konsekvenser vid finansiell rådgivning på finansmarknaden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Axel Jönsson; Maria Chamoun; [2015]
  Nyckelord :Finansiell rådgivning; intressekonflikt; provisionsförbud; MiFID II; gränsdragning; investeringsrådgivning; placeringsrådgivning; provision; FRL;

  Sammanfattning : Idag förekommer det ofta att personer vill investera sina pengar till en högre avkastning än exempelvis inlåningsräntan på banken. Alla besitter inte kunskaperna som behövs för att göra bra investeringar och de vänder sig då till finansiella rådgivare. LÄS MER