Sökning: "dokumentärfotografi"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet dokumentärfotografi.

 1. 1. Fotografiet och Museet : Fotografiet som museiföremål, kulturarv och levande berättelse

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Nils Emil Nilsson; [2015]
  Nyckelord :museum museologi bildarkiv fotografi kulturhistoriska bilder;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att utforska fotografiet som museiföremål, kulturhistoriskt medium och arbetet med fotografier inom det kulturhistoriska rummet. Ämnet är avgränsat till den analoga bilden, dokumentärfotografi och fotografiet som kulturhistoriskt medium, aspekter som museer arbetar med. LÄS MER

 2. 2. STREETSTYLE - BILDER I ETT NYTT MEDIUM : En kvalitativ undersökning av streetstyle-bloggarna The Sartorialist och JAK&JIL

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Helena Calmfors; [2013]
  Nyckelord :blogg; streetstyle; fotografi; internet; mode; social media; performativitet; visuell kultur;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur streetstyle-bilder förhåller sig till sin visuella kultur i det nya bloggmediet genom att besvara följande frågor: ”Hur möter betraktaren dessa bilder?”, ”Vilka omständigheter finns kring fotografens bildskapande?”, ”Hur förhåller sig bilderna till sin visuella kontext” samt ”Hur påverkas genren streetstyle-bilder till den nya bloggkontexten?”. Uppsatsen har en performativ utgångspunkt och hör hemma på området visuella kulturstudier. LÄS MER

 3. 3. PORTRÄTTFOTOGRAFI : En studie om skillnader mellan dokumentära porträttfotografier och porträttfotografier i reklambranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Sarah Nyman; [2013]
  Nyckelord :porträttfotografi; dokumentärfotografi; reklam; fotografi; bildretuschering; genus;

  Sammanfattning : Inför genomförandet av det praktiska arbetet som består av åtta porträttfotografier, krävdes kunskap om hur dokumentära porträttbilder och porträttbilder inom reklam vanligtvis fotograferas. Utifrån den kunskapen listades olika estetiska och genusbaserade normerna upp och tre av porträtten var avsedda att bryta mot normerna för att se hur trovärdigheten på bilderna skulle uppfattas beroende av genre. LÄS MER

 4. 4. Det dokumenterade landskapet : En studie av det dokumentära landskapsfotografietsutveckling i delstaten New Mexico, USA.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Christian Olsson; [2011]
  Nyckelord :Dokumentärfotografi; New Mexico; X-­‐ray realism; Patrick Nagatani;

  Sammanfattning : Dokumentärfotografiet befinner sig i ständig utveckling. I takt med att människan blir mer rörlig ökar även dess kontakt med andra kulturer. Den här rapporten undersöker hur människor med olika kulturell bakgrund uppfattar kulturella konnotationer i dokumentärfotografier. Området studien avser att studera är delstaten New Mexico i USA. LÄS MER