Sökning: "dokument jämförande"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden dokument jämförande.

 1. 1. Hembygdsföreningar och deras utmaningar inom besöksnäringen : En jämförande studie om hembygdsföreningar i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Mimmi Spång; [2022]
  Nyckelord :Cultural tourism; cultural heritage; Local community association; Storytelling; Event; Kulturturism; Kulturarv; Hembygdsföreningar; Storytelling; Evenemang;

  Sammanfattning : I denna studie har hembygdsföreningar studerats utifrån deras roll inom besöksnäringen. Mer specifikt har två hembygdsföreningar i Värmland jämförts med varandra. Detta för att kunna se vilka utmaningar som finns, samt på vilka sätt historia förmedlas för att locka besökare. LÄS MER

 2. 2. Informationens roll i lokalt brottsförebyggande arbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Annie Lees; [2021-09-02]
  Nyckelord :Brottsförebyggande arbete; Information; Organisering; Beslutsunderlag; Kommun; Polis;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att kartlägga och jämföra hur kommun och polis praktisk arbetar med och organiserar inhämtning, sållning och överföring av information som underlag för beslutsfattande i lokalt brottsförebyggande arbete, samt vad organiseringen resulterar i. Teori: Studiens empiriska insamling och analys utgår ifrån teorin om begränsad rationalitet i beslutsfattande i administrativa organisationer (Simon 1997) samt the situational theory of problem solving- STOPS (Kim & Grunig 2011). LÄS MER

 3. 3. Text Classification of Human Resources-related Data with Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christine Rosquist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Text classification has been an important application and research subject since the origin of digital documents. Today, as more and more data are stored in the form of electronic documents, the text classification approach is even more vital. LÄS MER

 4. 4. Native Americans och First Nations : En jämförande studie gällande lagar i USA och Kanada

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Susanna Ångerud; Hugo Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :First Nations; Native American; andrafiering; assimilation; kulturell pluralism;

  Sammanfattning : Denna undersökning kommer undersöka ursprungsbefolkningen i Kanada och i USA, First Nations (Kanada) respektive Native Americans (USA). Fokuset ligger på olika lagar i respektive land som behandlat och behandlar dessa ursprungsbefolkningar. LÄS MER

 5. 5. En kritisk granskning av IOGT:s medlemsrapportering 1922

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Jan-Olov Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :IOGT; Källkritik; Vetenskapsteori; 1922. Rusdrycksförbud. folkomröstning. Medlemsantal. Medlemsrapportering; Medlemsfusk.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka tillförlitligheten inom IOGT:s medlemsrapportering. Vad som orsakat problemen samt vilken effekt detta har på vetenskapliga undersökningar. Detta är gjort med två undersökningsfrågor. Den ena representerar ett kvantitativt jämförande av material från olika källor. LÄS MER