Sökning: "dokumentanalys hemsidor"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden dokumentanalys hemsidor.

 1. 1. Web 2.0 som verktyg för dialog Hur utvecklar företag dialogen av CSR till sina intressenter?

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ahmed Abualqumssan; Pether Pettersson; [2015-11-12]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; CSR 2.0; Web 2.0; sociala medier; dialog;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) has been a way to both take responsibility and reducethe risk of irregularities in a business . The companies exists in an increasingly connected world,an effective communication with its stakeholders with its CSR-position and Web 2.0 servicesplays a crucial and important role in the communication. LÄS MER

 2. 2. Anhörigstöd : en studie om kommuners webinformation

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mia Lundberg; Johanna Johansson; [2015]
  Nyckelord :anhörigstöd; web-baserad; information;

  Sammanfattning : AbstraktSyfte: Att beskriva den information om anhörigstöd som presenteras på hemsidor ikommuner i norra Sverige.Bakgrund: Äldre personer bor kvar hemma längre och behöver i större utsträckninghjälp av sina anhöriga. Anhöriga behöver ofta stöd för att klara denna uppgift. LÄS MER

 3. 3. Den (gammal)modiga kommunen : En semiotisk analys av tre kommuners hemsidor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Ted Durdel; Per Johansson; [2012]
  Nyckelord :medborgartilltal; kommun; strategisk kommunikation; dokumentanalys; textanalys och semiotik;

  Sammanfattning : Diskussionen om att kommuner ser på sina medborgare mer som kunder än som invånare har blivit allt mer vanlig. Den här uppsatsen behandlar hur en kommun använder sig av språket, genom texter på hemsidan och det är en komperativ studie på Jönköping, Kalmar och Växjö kommun. LÄS MER

 4. 4. Att synliggöra det osynliga : en studie om kommunikation i upplevelseföretag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Annika Lindeberg; Hannah Moström; [2007]
  Nyckelord :Upplevelser; värde; identitet; image; kommunikation; garantier;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Att synliggöra det osynliga– en studie om kommunikation i upplevelseföretag-Seminariedatum: 2007-05-30Ämne/kurs: FEK. Kandidatuppsats, Vårterminen 2007Författare: Annika Lindeberg och Hannah MoströmHandledare: Sofia IsbergNyckelord: Upplevelser, värde, identitet, image, kommunikation, garantier. LÄS MER