Sökning: "dokumentanalys som metod"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade orden dokumentanalys som metod.

 1. 1. "Det här är ingen slogan" - En analys av svenska kommuners översättning av varumärke

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nellie Bäckman; [2019-02-07]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; varumärke; kommuner; offentlig sektor; översättning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur de svenska kommunerna, enligt dem själva, har översatt konceptet varumärke.Teori: Översättningsteori, varumärke, reputation management, regler för översättning (Røvik), diskursanalys inom social practice theory (van Leeuwen). LÄS MER

 2. 2. Frivillig personalomsättning, orsaker och åtgärder : En fallstudie om hur första linjens chefer kan minska frivillig personalomsättning bland medarbetare inom vård och omsorg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Carl Ekberg; Malin Overgaard; [2019]
  Nyckelord :Voluntary turnover; turnover intention; turnover; causes; coworker; first line manager; Frivillig personalomsättning; övervägande av uppsägning; personalomsättning; orsaker; medarbetare; första linjens chefer;

  Sammanfattning : Syfte: Det finns en mängd studier som behandlar frivillig personalomsättning och vad dess orsaker är. Fler studier av fördjupande karaktär behövs för att få ökad förståelse över vad det är som orsakar frivillig personalomsättning. LÄS MER

 3. 3. Snabbt, billigt och hållbart - Den omöjliga leveransekvationens komplexitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :André Eliasson; Victor Richardsson; [2019]
  Nyckelord :E-handel; miljövänliga leveranser; last mile; CSR; mätbarhet; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : E-handel är ett fenomen som ökar konstant. Detta leder till fler och fler transporter vilket är skadligt för både miljön och för människor. Med denna ökning blir det viktigt med hållbara alternativ för leveranserna. LÄS MER

 4. 4. Jordbrukssektorns resiliens mot extrema väderhändelser i en svensk kontext : Förutsättningar och strategier för ökad resiliens

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhet (from 2013)

  Författare :Jenny Wessberg; [2019]
  Nyckelord :Resilience; agricultural sector; droughts; floods; Västra Götaland County; Resiliens; jordbrukssektorn; torka; översvämningar; Västra Götalands län;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har klimatförändringarna påverkat naturliga och mänskliga system världen över, och som en följd har extrema väderhändelser inträffat oftare och blivit mer intensiva. Många ekosystem och mänskliga system är både mycket sårbara och exponerade, däribland jordbruket. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningar om markvärdestegring och dess fördelning : En fallstudie på den planerade spårvägsinvestering i södra Uppsala - Ultunalänken och Kunskapsspåret

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johan Sellén; [2019]
  Nyckelord :land value capture; markvärdestegring; oförtjänt markvärdestegring; medfinansieringsersättning; värdeåterföring;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns ett problem för den offentliga makten att finansiera ny hållbar transportinfrastruktur i städer. Syftet med denna undersökning är att klargöra hur olika parter uppfattar markvärdestegring vid en ny omfattande spårvägsinvestering samt hur det uppfattar en rättvis fördelning av denna. LÄS MER