Sökning: "dokumentanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 502 uppsatser innehållade ordet dokumentanalys.

 1. 1. Det hållbara samhället : En studie om hur hållbarhetsfrågan kommuniceras via mega-event

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jasmine Gutenberg; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; mega-event; social marknadsföring; greenwashing; Olympiska spelen OS ;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur mega-evenemang som OS kommunicerar och arbetar med hållbarhetsfrågor. De Olympiska spelen medför en enorm mediaplattform och möjlighet att förmedla, och marknadsföra budskap med anknytning till hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Går det förändra en ledarskapskultur? – en mikro-etnografisk fallstudie om ledarskapet bland supervisors hos Volvo Cars, Olofström.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Cecilia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; Etnografi; Fallstudie; Lärande; Organisationsför- ändring; Organisationskultur; Organisationsstruktur; LEAN; Bilindustri; Ledarskapsutbildning; Möteskultur.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien har genomförts hos Volvo Cars, Olofström, som i dagsläget genomgår en omfattande förändring av organisation- ens ledarskap. Syftet är att värdera i vilken grad organisationen kan påverka en förändring av det ledarskap som existerar i dagsläget bland supervisors i organisationen. LÄS MER

 3. 3. Språk- och kunskapsutveckling med genrepedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ljubica Stanisavljevic; [2020]
  Nyckelord :cirkelmodellen; genrepedagogik; flerspråkiga elever; sociokulturell teori; språkutvecklande undervisning;

  Sammanfattning : Många lärare i Sverige har behov av att planera undervisning som möter elever med olika språkliga och sociokulturella bakgrunder. I planering av sådan undervisning har lärare haft utgångspunkt i genrepedagogiken. LÄS MER

 4. 4. Barnperspektiv och paradoxer: En dokumentanalys av riktlinjer på ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Robin Jönsson; Isabel Tomac Eriksson; [2020]
  Nyckelord :child perspective; financial aid; social work; child poverty; ekonomiskt bistånd; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate if and how municipal guidelines of welfare benefits has discussed child perspective. A qualitative study with 11 municipal guidelines from Sweden has been content analyzed. LÄS MER

 5. 5. Ditt, mitt eller vårt – en litteraturstudie kring forskning om samarbete mellan skola och habiliterande verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Landén; [2020]
  Nyckelord :Gränssnitt; Habilitering; Litteraturstudie; Samarbete; Specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: I arbetet med elever i behov av särskilt stöd kan skolan behöva samarbeta med andra verksamheter för att stödet ska optimeras, till exempel samarbeta med habiliterande verksamhet. Kunskapsbidraget i denna litteraturstudie är att vidga synen på samarbete mellan habiliterande verksamhet och skola genom att redogöra för på vilka olika sätt forskare beskriver samarbetet. LÄS MER