Sökning: "dokumentation mjukvara"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden dokumentation mjukvara.

 1. 1. Dokumentation av IT-system med continuous delivery

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system

  Författare :Fredrik Harnevik; [2020]
  Nyckelord :Continuous delivery; dokumentation; riktlinjer;

  Sammanfattning : Dokumentation av IT-system har enligt tidigare studier ofta brister i form av att den exempelvis inte uppdateras, den kan vara ofullständig och otydlig eller vara på fel nivå för de intressenter som finns. Continuous delivery (CD) är ett sätt att hantera leverans av mjukvara vilket är baserat på kontinuerlig integration av ny och uppdaterad kod till en gemensam kodbas där automatiska tester körs så snart koden är integrerad. LÄS MER

 2. 2. Mapping a digital-physical development process : Case study of a small company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ella Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The mining industry is an old industry with established traditions and ways of working. Even though digitalisation has been well established in many other industries, has the mining industry just started adopting it. LÄS MER

 3. 3. What is required by software platforms in order to give a good developer experience?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Christoffer MacFie; [2019]
  Nyckelord :MSc; Developer Experience; DX; Software Platforms; Qlik Core; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This research report was carried out in collaboration with Qlik AB and aimed to identify what aspects are needed from a software platform in order for developers to want to use them. It also aimed to identify how well the software platform Qlik Core had implemented these aspects. LÄS MER

 4. 4. Development of a Flexible Software Framework for Biosignal PI : An Open-Source Biosignal Acquisition and Processing System

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Martin Röstin; [2016]
  Nyckelord :Biosignal PI; Software Framework; Raspberry PI; PiFace Control and Display; Electrocardiography; ECG; Heart Rate Variability; HRV; Open-Source; Medical Device Development; Medical Device Software;

  Sammanfattning : As the world population ages, the healthcare system is facing new challenges in treating more patients at a lower cost than today. One trend in addressing this problem is to increase the opportunities of in-home care. To achieve this there is a need for safe and cost-effective monitoring systems. LÄS MER

 5. 5. Dokumentation, testning och utveckling av mjukvara : Mjukvarumoduler utvecklade i Siemens Step 7

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Ida Nyberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Eftersom att det blir allt vanligare med företag som säljer och köper mjukvara har det samtidigt blivit viktigare att förvalta denna mjukvara på rätt sätt för att behålla dess integritet. Det finns många olika metoder för att dokumentera och testa mjukvara. LÄS MER