Sökning: "dokumentation omvårdnad anamnes"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden dokumentation omvårdnad anamnes.

 1. 1. Omvårdnad av patienter med venösa bensår - en intervjustudie som beskriver distriktsköterskors strategier vid bensårsbehandling

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Brännström; Lisa Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :nursing; primary care; venous leg ulcers; nursing process; strategies.; omvårdnad; primärvård; venösa bensår; omvårdnadsprocessen; strategier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors strategier vid behandling av venösa bensår.Bakgrund: Svårläkta sår är ett stort problem som orsakar försämrad livskvalitet för de som drabbas. LÄS MER

 2. 2. Dokumentation av smärta och smärtbehandling hos barn med lårbensbrott på Akutmottagningen på Mora lasarett : - en journalstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Lindkvist; Thomas Lindberg; [2009]
  Nyckelord :Nyckelord: barn; dokumentation; föreskrifter; smärta; Socialstyrelsen. Keywords: children; directions; documentation; pain; Socialstyrelsen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att granska hur smärta och smärtbehandling hos barn under 12 år med lårbensbrott dokumenterades enligt Socialstyrelsens föreskrifter i omvårdnadsjournalen på akutmottagningen på Mora lasarett. En retrospektiv journalstudie genomfördes på journaler tillhörande de barn med lårbensbrott som vårdats på akutmottagningen under en femårsperiod. LÄS MER