Sökning: "dold observation"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden dold observation.

 1. 1. Hälften mjölk, hälften fail? En fallstudie om Arlas produktlansering av en Laktosfri Mjölk- och Havredryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Viveka Gezelius; Ellinor Nilsdotter; [2019]
  Nyckelord :varumärkesförlängning; utvärdering; attityd; trend; varumärkesvärde; produktkategori; perceptuell passform; positionering; målgruppsanalys; djurhållning; miljö; hälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hälften mjölk, hälften fail? Fallstudien syftar till att undersöka vilka attityder som går att urskilja gentemot Arlas varumärkesförlängning av sin Laktosfria Mjölk- och Havredryck samt vilka faktorer som påverkar formandet av dessa attityder. Detta för att få en förståelse för hur en varumärkesförlängning utifrån ett konsumentperspektiv kan påverka modervarumärkets varumärkesvärde. LÄS MER

 2. 2. Online intra-day portfolio optimization using regime based models

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Sara Hafström Fremlin; [2019]
  Nyckelord :Multi-period portfolio selection; Model predictive control; Hidden Markov model; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis model predictive control (MPC) is used to dynamically optimize a portfolio where the data is sampled every 5 minutes. Previous research has shown how MPC optimization applied to daily sampled financial data can generate a portfolio that exceeds the value of standard portfolio strategies such as Strategic asset allocation. LÄS MER

 3. 3. Du gamla du (arbets)fria - En kvalitativ studie av äldre arbetssökande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Karlsson; Sarah Winterhag; [2019]
  Nyckelord :äldre arbetssökande; hinder; omställning; vägledning; ålderism; older unemployed; obstacles; turning point; counselling; ageism;

  Sammanfattning : Äldre arbetssökande möter svårigheter och hinder när de söker jobb och behöver därför stöd och vägledning. Vår undersökning fyller kunskapsluckan med svaret på om stödet och vägledningen upplevs hjälpa de äldre i sin jobbsökningsprocess. LÄS MER

 4. 4. Organisationskultur på beställning: En kvalitativ studie om teknologi i förhållande till organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Melinda Nilsson; Amanda Hellström; [2018]
  Nyckelord :Organisationskultur; Teknologi.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur ett teknologikoncept som implementeras genom en mobilapplikation, påverkar organisationskulturen i ett serviceföretag. Arbetet har utgått från följande frågeställningar för att besvara syftet: hur visar sig organisationskulturen hos de anställdas beteende i en organisation med ett appkoncept och hur påverkar teknologin de anställda och deras beteende i denna typ av organisation? Studien utgår från en kvalitativ metod som fördelas på sex djupintervjuer på ca 45 minuter vardera och 9 timmars dold observation vilket motsvarade den insamlade empirin. LÄS MER

 5. 5. "Det är ingen jävel som dricker vatten och äter sallad under fotboll" : En studie om hur mat och dryck bidrar till den kultur och det sociala samspel som skapas under idrottsevenemang.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jennie Glarbjerg; Linn Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Kultur; sociokulturellt perspektiv; fotbollsevenemang; snabbmat; alkohol; hälsa; tillhörighet; praktikgemenskap; socialt samspel; artefakter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa förståelse för hur utbudet av mat och dryck bidrar till den kultur och det sociala samspel som skapas mellan åskådarna under fotbollsevenemang. De frågeställningar som studien söker svar på är Vilken betydelse har mat och dryck för upplevelsen under evenemanget? Hur upplever publiken det sociala samspelet på arenan? Hur ser interaktionen ut i den sociala kontexten? och Vilken kultur kommer till uttryck? Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats och genomfördes utifrån dold observation och intervjuer. LÄS MER