Sökning: "dold"

Visar resultat 1 - 5 av 306 uppsatser innehållade ordet dold.

 1. 1. PERSONLIG INTEGRITET OCH DATAINSAMLING. EN KVALITATIV STUDIE OM KONSUMENTERS UPPLEVELSER AV ATT VARA FÖREMÅL FÖR ORGANISATIONERS DATAINSAMLING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Engen; Ellen Uthas; [2020-02-13]
  Nyckelord :datainsamling; personlig integritet; digitalisering; övervakning; panoptism;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart har fått stor betydelse för samhället, och teknologier för att samla inoch analysera stora mängder data har vuxit fram. Organisationer kan med hjälp av informationen både kartlägga och förklara konsumenters köpbeteenden, men också erbjuda anpassad reklam. LÄS MER

 2. 2. Att uppmärksamma särskilt begåvade elever i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anton Hållö; Pontus Petterson; [2020]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Undervisningsmetodik; Särbegåvning; Särskilt begåvade elever; Intelligens;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att redogöra för vad forskningen säger om hur man som lärare i ämnet Samhällskunskap kan upptäcka särbegåvade elever. Forskningsunderlaget har tagits fram genom en systematisk sökprocess i ett flertal databaser, såväl svenska som internationella. LÄS MER

 3. 3. Anställningsbarhet – vad tror vi om det? Perspektiv från lärare och elever på ekonomiprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mats Paulson; [2020]
  Nyckelord :anställningsbarhet; ekonomiprogrammet; läroplan; dold; perspektiv; lärare; elever; kompetenser; kunskaper;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to increase knowledge of how students and teachers in the economics program perceive the concept of employability in their specific topics, and how this is demonstrated in the classroom. Specific questions to be answered are • What knowledge or competencies contribute to increased employability? • To what extent do teachers and students view the building of employability as an important part of the topic business administration? • To what extent do teachers and students perceive that the teaching within the topic adds to increased employability? • What are the views of teachers and students when it comes to letting the business life influence a larger part of the topic if this leads to increased employability? The theoretical tools that have been used have been Goodlad’s perspectives of curriculum, Broady’s and Jackson’s theories of the hidden curriculum and Fullan’s model of the 6 global competencies for deep learning. LÄS MER

 4. 4. Samboförhållandets upplösning – Nekas ersättning för obehörig vinst på bekostnad av rättens koherens ur ett äganderättsperspektiv?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecca Svedberg; [2020]
  Nyckelord :: Sambo; sambolagen; samboegendom; bodelning; dold samäganderätt; samäganderättslagen; obehörig vinst; NJA 2019 s. 23; koherens; äganderätt.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hidden Costs and Opportunities of Kotlin versus Java on Android Runtime

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Luttu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In mid-2019, Kotlin became Google’s preferred language for Android application development instead of Java. Therefore, it is in entities’ interest to migrate from Java to Kotlin for their Android projects to get the most support from Google. This study has evaluated what a Java (version 8) to Kotlin (version 1.3. LÄS MER