Sökning: "dolda bud"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden dolda bud.

 1. 1. En studie om dolda bud - Hur tilliten till budgivningsprocessen påverkas

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Natalie Todorovska; Simona Petrovska; [2023]
  Nyckelord :Asymmetric information; hidden bids; real estate market; trust; transaction costs; transparency.; Asymmetrisk information; dolda bud; fastighetsmarknad; förtroende; transaktionskostnader; transparens.;

  Sammanfattning : Denna studie kommer att utforska hur dolda bud påverkar tilliten till budgivningsprocessen, där syftet med studien är att undersöka påverkan på förtroendet hos köpare, säljare och potentiella köpare på bostadsmarknaden. Med denna undersökning vill vi ta reda på vilka utmaningar dolda bud skapar för att tillföra kunskap och lärdomar för mäklarbranschen. LÄS MER

 2. 2. Dolda bud och förtroendet för fastighetsmäklaren och fastighetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Odd Rydin; Sara Malm; [2022]
  Nyckelord :Hidden bids; bidding; conditional bids; real estate; real estate market; real estate agent; Dolda bud; budgivning; villkorade bud; fastighetsförmedling; fastighetsmarknad; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Budgivningen är en av de mest vitala delarna i bostadsaffären. Det är genom budgivningen som den slutgiltiga köparen koras och det slutgiltiga priset uppskattas. Trots budgivningens centrala betydelse för bostadsaffären är den inte lagreglerad. LÄS MER

 3. 3. En studie om dolda bud – vilka effekter har det på förmedlingsprocessen?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :David Bechara; [2021]
  Nyckelord :Closed bids; sealed bids; secret bids; bidding; conditional bids; Dolda bud; mörka bud; riktade bud; budgivning; villkorade bud;

  Sammanfattning : En av de viktigaste delarna i bostadsaffärer är budgivningen, både för mäklare, säljare och köpare. Budgivningen är dock inte reglerad i lag och bud är inte bindande. Säljaren bestämmer över budgivningen och spekulanterna bestämmer över sina bud. LÄS MER

 4. 4. Den dynamiska budgivningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sandra Bodell; Linnea Agorelius; Caroline Ringblom Hveem; [2019]
  Nyckelord :budgivning; fastighetsmäklare; anbudsförteckning; god fastighetsmäklarsed; legalitetsprincipen; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : I denna rättsvetenskapliga studie är syftet att diskutera hur den dynamiska rättstillämpningen i fastighetsmäklarlagen förhåller sig till legalitetsprincipen under en budgivningsprocess. En övergripande lydelse av legalitetsprincipen är inget brott utan lag inget straff utan lag. LÄS MER

 5. 5. Transparens i den svenska budgivningsprocessen - En probleminventering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Erik Svensson; Albin Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Budgivning; Anbudsförteckning; Falska bud; dolda bud;

  Sammanfattning : Vår studie behandlar lagrum, praxis och doktrin gällande budgivningsprocessen i Sverige och huruvida de olika delarna i denna process bidrar till transparens. I Sverige fungerar budgivningen som i en auktion och bud är inte bindande förrän formkraven är uppfyllda, dessa finns i Jordabalken 4:1 för fastigheter och i Bostadsrättslagen 6:4 gällande bostadsrätter. LÄS MER