Sökning: "dolda fel"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden dolda fel.

 1. 1. Transaktionsprocessen : Dissonansen mellan jordabalkens transaktionsprocess och den praktiska verklighetens transaktionsprocess.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Moa Ek; Alva Ryder; [2022]
  Nyckelord :Transaktionsprocessen; besiktningar; överlåtelsebesiktningar; dolda fel-försäkringar; felregler; felansvaret; jordabalken; undersökningsplikt; friskrivning; besiktningsklausul;

  Sammanfattning : Den del av transaktionsprocessen där köparen ska undersöka fastigheten är en viktig del i överlåtelsen. Detta eftersom det är då köparen får reda på mer om fastigheten denne står i befattning att köpa. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of the Variance in the Premium Provision Estimate : Handling Inhomogeneous and Decreasing Risk in Premium Provision Purposes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Eric Egelius; Anna Methander; [2021]
  Nyckelord :Premium Provision; Reserves; Insurance; Claim Frequency; Inhomogeneous Risk; Claim Severity; Hidden Fault; Title Transfer Insurance; Premiereserv; Reserv; Försäkring; Skadefrekvens; Inhomogen Risk; Skadekostnad; Dolda Fel; Säljaransvarsförsäkring;

  Sammanfattning : The costs related to events of losses within non-life insurance are stochastic and a prerequisite of running a successful insurance business is to predict risks and future costs. From both a business- and regulatory perspective, it is of high interest to have a genuine understanding of the precision and the sensitivity of the estimated costs and future risks. LÄS MER

 3. 3. Rödluvan och Vargen

  Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Imelda Cruz Linde; [2021]
  Nyckelord :Imelda Cruz Linde; Konst; Artistbook; Novell; Rödluvan och Vargen; Little Red Riding Hood;

  Sammanfattning : RÖDLUVAN OCH VARGEN en novell och artistbook. Jag bifogar manuskriptet men även dokumentation. Boken är handbunden. Om- slaget består utav min akvarellmålning, pressad på läder. LÄS MER

 4. 4. Belief-aided Robust Control for Remote Electrical Tilt Optimization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jack Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Mobile Network Optimization; Remote Electrical Tilt; Robust Control; Reinforcement Learning; Partially Observable Markov Decision Process; Belief State Estimation; Bayesian Neural Network; Optimering av Mobilnätverk; Fjärrstyrning av Elektrisk Lutning; Robust Reglering; Delvis Observerbar Markovprocess; Tillståndsestimering; Bayesiskt Neuralt Nätverk;

  Sammanfattning : Remote Electrical Tilt (RET) is a method for configuring antenna downtilt in base stations to optimize mobile network performance. Reinforcement Learning (RL) is an approach to automating the process by letting an agent learn an optimal control strategy and adapt to the dynamic environment. LÄS MER

 5. 5. Den dolda rättigheten - konsumenters möjlighet att vid en andrahandsförsäljning överlåta sina rättigheter att kräva felpåföljder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Larsson; [2021]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; cession; reklamationsrätten; garantier; Konsumentköplagen; Myresjöhus II; Överlåtelseförbud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Konsumentköplagen ska balansera makten när näringsidkare säljer varor till privatpersoner. Enligt lagen ansvarar säljaren för att varan har den kvalitet och de egenskaper som parterna avtalat om samt att varan inte är felaktig i något annat avseende vid överlämnandet. LÄS MER