Sökning: "domän rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden domän rätt.

 1. 1. The Dirichlet-Neumann iteration – Three-field case: Methods and analyses

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Ivo Dravins; [2018]
  Nyckelord :Dirichlet-Neumann; three field; three domains; Laplace equation; Poisson equation; coupled heat equations; steady-state; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : We construct and analyze Dirichlet-Neumann iterations for the 1D Poisson equation. Specifically, we wish to gain insight into how the convergence depends on material coefficients when solving coupled linear heat equations on three non-overlapping domains. We first consider the two-domain case and then extend the method to three domains. LÄS MER

 2. 2. Knowledge Base : Back-end interface and possible uses

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Erik Liliequist; Martin Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Knowledge Base; Back-end implementation; Possible front-end implementations and uses;

  Sammanfattning : This paper addresses two different aspects of the subject known as knowledge bases, or knowledge graphs. A knowledge base is defined as a comprehensive semantically organized machine-readable collection of universally relevant or domain-specific entities, classes, and facts. LÄS MER

 3. 3. Source Term Estimation in the Atmospheric Boundary Layer : Using the adjoint of the Reynolds Averaged Scalar Transport equation

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Brännvall Tobias; [2015]
  Nyckelord :CFD; Source; Source term; STE; RANS; k epsilon; Adjoint; Adjoint equation; Reynolds transport equation; transport equation; adjoint of transport equation; Adjoint duality;

  Sammanfattning : This work evaluates whether the branch of Reynolds Averaging in Computational Fluid Dynamics can be used to, based on real field measurements, find the source of the measured gas in question. The method to do this is via the adjoint to the Reynolds Averaged Scalar Transport equation, explained and derived herein. LÄS MER

 4. 4. Idrottsrörelsen - en kvinnlig domän? : En studie av kvinnliga idrottsutövares livsberättelser rörande jämställdheten inom det svenska föreningslivet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Fasting; [2014]
  Nyckelord :Equality; Gender equality; Gender development; The Swedish Sports Association; Life stories; Jämställdhet; Jämställdhetsarbete; Jämställdhetsutveckling; Riksidrottsförbundet RF ; Livsberättelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka jämställdheten inom den svenska idrottsrörelsen. Mer precist handlar det om att analysera kvinnliga idrottsutövares livsberättelser med fokus på jämställdheten inom det idrottsliga föreningslivet. LÄS MER

 5. 5. Computing the Energy of High Frequency Waves in a Confined Domain

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Linus Karlbom; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En metod för att beräkna energin hos ett högfrekvent vågfält inuti en begränsad tvådimensionell domän presenteras. Metoden är baserad på att approximera energin medelst strålföljning. Strålarna startar i en punktkälla och reflekteras (perfekt) vid domänens gräns. LÄS MER