Sökning: "domänanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet domänanalys.

 1. 1. Att synliggöra informationsarbete : Doktoranders informationsarbete i en skogsvetenskaplig domän

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cissi Jansson; Linn Ottosson Malmros; [2019]
  Nyckelord :Domänanalys; kunskapsdomän; Information Work Analysis; skogsvetenskapliga doktorander; Information horizon; informationsarbete; Information practice; Work place studies; interaktion med information;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats har ett övergripande domänanalytiskt perspektiv och bygger på empiri från intervjuer med fem doktorander vid SLU:s Skogsvetenskapliga fakultet i Umeå. Det övergripande syftet med studien har varit att studera doktorandernas användning av information i deras dagliga arbete. LÄS MER

 2. 2. Förändringar inom kunskapsorganisation vid ett humanistiskt specialbibliotek : En domänanalytisk studie över Vitterhetsakademiens biblioteks verksamhet och samling

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Emma Wallin; [2017]
  Nyckelord :Cultural heritage; Domain analysis; Discourse analysis; Knowledge organization; Special library; Library and information science; Kulturarv; domänanalys; diskursanalys; kunskapsorganisation; specialbibliotek; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to carry out a contextual analysis based on Birger Hjørland’s socio-epistemological theory and thereby create a coherent picture of Vitterhetsakademiens biblioteks (KVHAAB) activities, collection and knowledge organization from a historical perspective. The questions that are analyzed in this paper are how the knowledge organization, classification and search capabilities correspond to the goals that KVHAAB has set for the institution. LÄS MER

 3. 3. Knowledge Organisation and Contemporary Art : Cataloguing Practices in two Libraries in Sweden, Umeå universitetsbibliotek and Konstbiblioteket

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Elsa Avraam; [2017]
  Nyckelord :Subject cataloging; Classification; Subject headings; Contemporary art; Art libraries; Domain analysis; katalogisering; klassifikation; ämnesord; konst; bibliotek; domänanalys;

  Sammanfattning : This master thesis examines the cataloguing practices of two art libraries in Sweden in relation to contemporary art. The aim of this study is to show how classification systems and other forms of controlled vocabulary correspond to contemporary art and reveal the factors that influence the everyday practice of cataloguing. LÄS MER

 4. 4. Sociala medier : En bibliometrisk domänanalys

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Noréhn; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskning kring Sociala medier studerades i denna uppsats, och tog avstamp i den modell skapad av Birger Hjørland och Hanne Albrechtsen som kallas domänanalys. Modellen lämpar sig för studier kring hur olika domäner producerar och använder sig av information, och synliggör olika domäners informationsbehov, vilket i förlängningen bygger en god grund för bibliotekarier och informationsspecialister och vidare Biblioteks- och informationsvetenskapen och dess fortsatta utveckling. LÄS MER

 5. 5. A Domain-Specific Language for Normalization of Financial Derivatives Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Ludvig Jonsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A Domain-Specific Language (DSL) is a language tailored for a specific problem domain with the purpose of improving developer productivity and communication with domain experts. In this thesis we investigate how a DSL for normalization of financial derivatives data can be designed and implemented. LÄS MER