Sökning: "dom säger att hans mamma är lebb"

Hittade 1 uppsats innehållade orden dom säger att hans mamma är lebb.

  1. 1. "Dom säger att hans mamma är lebb" : En kvalitativ intervjustudie om barn som har homosexuella föräldrar

    M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

    Författare :Linda Engman; Fidde Gunnarsson; [2008]
    Nyckelord :Förskola skola; homosexualitet; homosexuella föräldrar; pedagoger; regnbågsfamiljer;

    Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att ta reda på om barn till homosexuella hämmas i det sociala, med det menar vi barnets utveckling av självkänsla, empati, ansvarskänsla och samspelet med andra.  Vi ska även försöka ta reda på pedagogernas tankar om deras arbete angående detta i skolans verksamhet. LÄS MER